16 sep 2014 14:54

07 jan 2015 10:19

Nytt gym på högskolecampus

Akademiska hus får bygglov för att förändra hus C på högskoleområdet.

Användningen av byggnaden ändras från skolverksamhet till friskvårdsansläggning.

Akademiska hus har ett kommersiellt gym som vill in i lokalen och anser att det är viktigt att integrera andra verksamheter på skolområdet.

Byggnaden är q-märkt och förändringar får inte förvanska dess karaktär.

Användningen av byggnaden ändras från skolverksamhet till friskvårdsansläggning.

Akademiska hus har ett kommersiellt gym som vill in i lokalen och anser att det är viktigt att integrera andra verksamheter på skolområdet.

Byggnaden är q-märkt och förändringar får inte förvanska dess karaktär.