16 sep 2014 18:21

07 jan 2015 09:59

Stiftelse vill bygga nytt för äldre

Nu planeras för ett tredje hus i stiftelsefastigheten Vallen längs Norra bergvägen. I dag finns två punkthus mitt emot P4 Skaraborg med 60-talet bostäder för äldre. Parkeringen utnyttjas inte fullt och därför planeras 30 nya lägenheter i ett nytt punkthus. Samhällsbyggnadsförvaltningen får uppdraget att ta fram en detalplan för fastighete Vallen 1.

Nu planeras för ett tredje hus i stiftelsefastigheten Vallen längs Norra bergvägen. I dag finns två punkthus mitt emot P4 Skaraborg med 60-talet bostäder för äldre. Parkeringen utnyttjas inte fullt och därför planeras 30 nya lägenheter i ett nytt punkthus. Samhällsbyggnadsförvaltningen får uppdraget att ta fram en detalplan för fastighete Vallen 1.