16 sep 2014 18:21

07 jan 2015 09:59

Ny förskola planeras vid Ekedal

Det kommer att bli en ny förskola i Ekedalsområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inlett arbetet med att ta fram en ny detaljplan som öppnar för en förskola öster om Ekedal i området det är det stått paviljonger.

Kommunen har haft svårt att hitta en lämplig plats på Östermalm som löser behovet.

I området planeras också för nya bostäder.

Detaljplanen ska vara klar sommaren 2015. För att lösa det omedelbara behovet av förskoleplatser kommer paviljonger att användas även framöver. Byggnadsnämnden gav ett femårigt tillstånd för detta i torsdags.

Det kommer att bli en ny förskola i Ekedalsområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inlett arbetet med att ta fram en ny detaljplan som öppnar för en förskola öster om Ekedal i området det är det stått paviljonger.

Kommunen har haft svårt att hitta en lämplig plats på Östermalm som löser behovet.

I området planeras också för nya bostäder.

Detaljplanen ska vara klar sommaren 2015. För att lösa det omedelbara behovet av förskoleplatser kommer paviljonger att användas även framöver. Byggnadsnämnden gav ett femårigt tillstånd för detta i torsdags.