16 sep 2014 13:21

23 jan 2015 15:29

Dömd till fängelse i 5,5 år

Den våldtäktsdömde ungdomsledaren från Skövde som dömts till fängelse i 5,5 år har nu överklagat till Högsta Domstolen. Mannen vill att HD ogillar åtalet mot honom i sin helhet.

Överklagandet till Högsta Domstolen, HD, kom i dagarna. Ungdomsledarens advokat Klas Bjuremark framför i överklagandet att hans klient vill att HD meddelar prövningstillstånd i ärendet. Men Bjuremark ber att få anstånd med att utveckla grunderna och omständigheterna till stöd för överklagan.

Ungdomsledaren vill också att HD ogillar åtalet mot honom i sin helhet och han yrkar dessutom att HD befriar honom från skyldigheten att betala skadestånd till målsägandena. Om HD inte följer dessa yrkande, hoppas han i vart fall på att straffet lindras och att skadeståndet sänks.

Ungdomsledaren dömdes av tingsrätten i Skövde i juni till fängelse i 5,5 år för två fall av våldtäkt mot barn, 17 fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, åtta fall av försök till samma brott, fem fall av utnyttjande av barn för sexuell posering och fyra fall av försök till samma brott och ett fall av olaga hot. Han överklagade och yrkade att hovrätten skulle ogilla samtliga punkter.

Hovrätten fastställde dom

Även åklagaren överklagade och yrkade att hovrätten skulle fälla mannen för bland annat fler våldtäkter mot barn. Dessutom yrkades på straffskärpning.

I slutet av augusti meddelande hovrätten sin dom – ungdomsledaren dömdes där för ytterligare tre fall av våldtäkt mot barn och frikändes. Men hovrätten fastställde ändå tingsrättens fängelsedom – hovrätten ansåg att det sammanlagda straffvärdet är det samma trots att han fälldes för fler våldtäktsfall mot barn. Han dömdes också, både i tingsrätt och hovrätt, att betala flera hundratusen kronor i skadestånd till de utsatta barnen.

Redan i maj förra året kunde SLA avslöja att mannen hade polisanmälts och stängts av från den Skövdeförening där han arbetade med ungdomar. Det var startskottet på en utredning som snabbt växte i omfång. Han ska ha lurat barn med falsk identitet, han har hävdat att han är en flicka och han har också ljugit om sin ålder. Han har försökt få barnen att posera sexuellt framför en Skype-kamera och även utföra sexuella handlingar.

Överklagandet till Högsta Domstolen, HD, kom i dagarna. Ungdomsledarens advokat Klas Bjuremark framför i överklagandet att hans klient vill att HD meddelar prövningstillstånd i ärendet. Men Bjuremark ber att få anstånd med att utveckla grunderna och omständigheterna till stöd för överklagan.

Ungdomsledaren vill också att HD ogillar åtalet mot honom i sin helhet och han yrkar dessutom att HD befriar honom från skyldigheten att betala skadestånd till målsägandena. Om HD inte följer dessa yrkande, hoppas han i vart fall på att straffet lindras och att skadeståndet sänks.

Ungdomsledaren dömdes av tingsrätten i Skövde i juni till fängelse i 5,5 år för två fall av våldtäkt mot barn, 17 fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, åtta fall av försök till samma brott, fem fall av utnyttjande av barn för sexuell posering och fyra fall av försök till samma brott och ett fall av olaga hot. Han överklagade och yrkade att hovrätten skulle ogilla samtliga punkter.

Hovrätten fastställde dom

Även åklagaren överklagade och yrkade att hovrätten skulle fälla mannen för bland annat fler våldtäkter mot barn. Dessutom yrkades på straffskärpning.

I slutet av augusti meddelande hovrätten sin dom – ungdomsledaren dömdes där för ytterligare tre fall av våldtäkt mot barn och frikändes. Men hovrätten fastställde ändå tingsrättens fängelsedom – hovrätten ansåg att det sammanlagda straffvärdet är det samma trots att han fälldes för fler våldtäktsfall mot barn. Han dömdes också, både i tingsrätt och hovrätt, att betala flera hundratusen kronor i skadestånd till de utsatta barnen.

Redan i maj förra året kunde SLA avslöja att mannen hade polisanmälts och stängts av från den Skövdeförening där han arbetade med ungdomar. Det var startskottet på en utredning som snabbt växte i omfång. Han ska ha lurat barn med falsk identitet, han har hävdat att han är en flicka och han har också ljugit om sin ålder. Han har försökt få barnen att posera sexuellt framför en Skype-kamera och även utföra sexuella handlingar.