16 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:50

S:t Sigfrids gata stängs av

Nu ska hela S:t Sigfrids gata bli ett gångfartsområde. Arbetet med den sista delen, närmast Sandtorget, har inletts i dagarna.
– Det görs för att skapa en trivsammare stadsmiljö, säger trafikingenjör Björn Berle.

S:t Sigfrids gata, eller kroggatan som den kallas, ska om ett par månader se likadan ut ända från Hertig Johans gata till Torgatan vid Sandtorget. Den sista ”felande länken”, den lilla biten mellan Långgatan och Torgatan, ska byggas om nu. I dagarna inleddes arbetet med att förvandla gatan till gångfartsområde.

– Det handlar bland annat om att höja hela gatan så att allt ligger i ett plan, säger Björn Berle, trafikingenjör, Skövde kommun.

Gångfartsområde innebär att det blir en trivsammare stadsmiljö, anse Berle, och det ger mer utrymme för de gående.

– Skillnaden på en gågata, Som Rådhusgatan, och ett gångfartsområde är att på en gågata är trafik inte alls tillåten, mer än leveranser och liknande, medan det i ett gångfartsområde tillåts trafik men hastigheten som gäller är gångfart.

Gångfart innebär runt sex kilometer i timmen.

Björn Berle tycker att gångfartsområde är bra, men det finns problem.

– Inte alla som kör där förstår vad gångfart är.

S:t Sigfrids gata är nu avstängd fram till den 14 november mellan Långgatan och Torggatan. För att fordon som kommer på S:t Sigfrids gata från Hertig Johans gata ska komma ut så har enkelriktningen vänts på Långgatan mellan S:t Sigfrids gata och S:ta Helenagatan.

S:t Sigfrids gata, eller kroggatan som den kallas, ska om ett par månader se likadan ut ända från Hertig Johans gata till Torgatan vid Sandtorget. Den sista ”felande länken”, den lilla biten mellan Långgatan och Torgatan, ska byggas om nu. I dagarna inleddes arbetet med att förvandla gatan till gångfartsområde.

– Det handlar bland annat om att höja hela gatan så att allt ligger i ett plan, säger Björn Berle, trafikingenjör, Skövde kommun.

Gångfartsområde innebär att det blir en trivsammare stadsmiljö, anse Berle, och det ger mer utrymme för de gående.

– Skillnaden på en gågata, Som Rådhusgatan, och ett gångfartsområde är att på en gågata är trafik inte alls tillåten, mer än leveranser och liknande, medan det i ett gångfartsområde tillåts trafik men hastigheten som gäller är gångfart.

Gångfart innebär runt sex kilometer i timmen.

Björn Berle tycker att gångfartsområde är bra, men det finns problem.

– Inte alla som kör där förstår vad gångfart är.

S:t Sigfrids gata är nu avstängd fram till den 14 november mellan Långgatan och Torggatan. För att fordon som kommer på S:t Sigfrids gata från Hertig Johans gata ska komma ut så har enkelriktningen vänts på Långgatan mellan S:t Sigfrids gata och S:ta Helenagatan.