17 sep 2014 14:46

07 jan 2015 10:19

Nej till fler gymnasieinriktningar

Skolinspektionen har avslagit två ansökningar om att utöka antalet program vid Plusgymnasiet samt IT-gymnasiet i Skövde.

Plusgymnasiet AB ville starta ett samhällsvetenskapligt program med inriktning medier, information och kommunikation samt ett ekonomiprogram men Skolinspektionen anser att friskolan ”inte har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna”. Detta grundar sig i myndighetens pågående tillsyn av Plusgymnasiet Stockholm där ett flertal allvarliga brister har noterats.

Skolinspektionen har också beslutat att avslå en ansökan från Fria Academien i Skövde AB som vill starta ett estetiskt program med inriktning estetik och media vid IT-gymnasiet i Skövde. Skövde kommun har tidigare avstyrkt ansökan med motiveringen att den ökande konkurrensen – bland de inte lika ökande elevkullarna – riskerar att leda till nedläggningar av program inom Gymnasium Skaraborg.

Plusgymnasiet AB ville starta ett samhällsvetenskapligt program med inriktning medier, information och kommunikation samt ett ekonomiprogram men Skolinspektionen anser att friskolan ”inte har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna”. Detta grundar sig i myndighetens pågående tillsyn av Plusgymnasiet Stockholm där ett flertal allvarliga brister har noterats.

Skolinspektionen har också beslutat att avslå en ansökan från Fria Academien i Skövde AB som vill starta ett estetiskt program med inriktning estetik och media vid IT-gymnasiet i Skövde. Skövde kommun har tidigare avstyrkt ansökan med motiveringen att den ökande konkurrensen – bland de inte lika ökande elevkullarna – riskerar att leda till nedläggningar av program inom Gymnasium Skaraborg.