17 sep 2014 06:00

07 jan 2015 10:19

Klippdalen förtätar i Dälderna

Skövde kommuns samhällsbyggnadsförvaltning ska upprätta en detaljplan för området Klippdalen. Området är tänkt för åtta fastigheter, villor eller parhus.

Området ligger på östra och västra sidan om Däldernavägen och förtätar området ytterligare.

Skövde kommuns samhällsbyggnadsförvaltning ska upprätta en detaljplan för området Klippdalen. Området är tänkt för åtta fastigheter, villor eller parhus.

Området ligger på östra och västra sidan om Däldernavägen och förtätar området ytterligare.