17 sep 2014 14:28

23 jan 2015 15:50

Cementa får ny prövning

UPPDATERAD: Mark- och miljööverdomstolen kommer att ta upp Cementadomen till ny prövning.
Det meddelade domstolen vid lunchtid på onsdagen.

Därmed får Cementa AB den nya prövning av målet som bolaget begärt. Domen från mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt i maj stoppade kalkstensbrytningar på Cementas mark i Våmbsdalen efter att nuvarande tillstånd löpt ut 2017.

Cementa överklagade och ansåg att domen på flera sätt var felaktig. Första steget var att få till ett prövningstillstånd och Cementas jurister argumenterade för bolaget fick avslag på grund av brister i utredningen.

Skälen till att bolaget beviljades en ny prövning framgår inte av beslutet från Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. När målet kommer att avgöras är inte heller klart.

Ingen sensation

Sakägare – många av dem motståndare – kommer nu få en möjlighet att yttra sig på nytt. Därefter avgör domstolen om målet ska sättas ut till en ny förhandling eller om det kommer att avgöras på handlingarna.

För motståndarna var onsdagens besked en stor besvikelse.

– Inte överraskande. Det hade varit en sensation om Cementa inte fått prövningstillstånd. Tyvärr är det pengarna och makten som styr. Vi har inte tillgång till de konsulter och advokater som Cementa har. En sådan världskoncern låter sig inte stoppas från att bryta i Våmbsdalen, säger Douglas Hjalmarsson, folkpartist och en av de Skövdebor som djupast engagerat sig i att stoppa brytningarna.

Cementas fabrikschef i Skövde, Matilda Hoffstedt välkomnar nyheten:

– Vi på Cementa är glada över att det blir en ny prövning. Vi tror att de nya argument som vi fört fram också kommer att bidra till att vi får det tillstånd vi söker, säger Hoffstedt till SLA i en kommentar.

Därmed får Cementa AB den nya prövning av målet som bolaget begärt. Domen från mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt i maj stoppade kalkstensbrytningar på Cementas mark i Våmbsdalen efter att nuvarande tillstånd löpt ut 2017.

Cementa överklagade och ansåg att domen på flera sätt var felaktig. Första steget var att få till ett prövningstillstånd och Cementas jurister argumenterade för bolaget fick avslag på grund av brister i utredningen.

Skälen till att bolaget beviljades en ny prövning framgår inte av beslutet från Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. När målet kommer att avgöras är inte heller klart.

Ingen sensation

Sakägare – många av dem motståndare – kommer nu få en möjlighet att yttra sig på nytt. Därefter avgör domstolen om målet ska sättas ut till en ny förhandling eller om det kommer att avgöras på handlingarna.

För motståndarna var onsdagens besked en stor besvikelse.

– Inte överraskande. Det hade varit en sensation om Cementa inte fått prövningstillstånd. Tyvärr är det pengarna och makten som styr. Vi har inte tillgång till de konsulter och advokater som Cementa har. En sådan världskoncern låter sig inte stoppas från att bryta i Våmbsdalen, säger Douglas Hjalmarsson, folkpartist och en av de Skövdebor som djupast engagerat sig i att stoppa brytningarna.

Cementas fabrikschef i Skövde, Matilda Hoffstedt välkomnar nyheten:

– Vi på Cementa är glada över att det blir en ny prövning. Vi tror att de nya argument som vi fört fram också kommer att bidra till att vi får det tillstånd vi söker, säger Hoffstedt till SLA i en kommentar.