18 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:50

Fastighetsägare väntar på byggbesked

Arne Lorentzon står i startgroparna för att i två etapper bebygga kvarteret Duvan med mellan 150 och 200 lägenheter. Men beskedet från kommunen dröjer.
– Vi vill bygga och det är hämmande att inte få besked.

Fastighetsägaren Arne Lorentzon har länge haft planer för bostadsbyggande i kvarteret Duvan, beläget mellan Vadsbovägen och Vasagatan.

– Jag har tjatat om detta kvarteret i fyra år, men jag får inga besked. Det senaste var att jag skulle få besked i augusti om kommunen anser att det är aktuellt med byggnation där eller inte. Så vitt jag vet har augusti passerat och jag har fortfarande inget hört, säger Arne Lorentzon till SLA.

Hämmande att vänta

Han är kritisk till att kommunens agerande inte alltid stämmer i ord och handling.

– Politikerna talar hela tiden om hur viktigt det är med tillväxt och att det byggs nya bostäder i kommunen. Dessutom talas det om att det behövs lägenheter för yngre, alltså ettor och tvåor. Det är just det vi vill bygga i Duvan, men får inga besked, vilket är hämmande.

Fastighetsbolaget vill bebygga området i två etapper. Den första innebär tre punkthus, cirka fem våningar höga, med totalt cirka 75 lägenheter i den norra delen av området.

– Där skulle vi kunna börja direkt när planen är fastställd av kommunen.

För att etapp ett ska kunna byggas måste ett hus i området rivas.

– Vi har ju förberett oss för byggnation, så det huset har stått tomt ett tag. Men eftersom beskedet dröjer har vi fått hyra ut det i alla fall – vi kan ju inte ha hus stående tomma. Att det ska rivas om vi får klartecken att bygga är hyresgästerna givetvis medvetna om.

Stora planer

I en andra etapp skulle det kunna byggas minst 75 lägenheter till, fördelade på tre punkthus.

– Tanken är att det i hela området blir mellan 150 och 200 lägenheter.

Arne Lorentzon har inte bara planer för Skövde. Hans företag ingår också i stora skånska projekt. Bland annat byggandet av 170 lägenheter i Lund och utvecklingen av ett ny stadsdel i Malmö med 570 lägenheter.

– Det går enklare där, kommunerna vill ju växa.

Fastighetsägaren Arne Lorentzon har länge haft planer för bostadsbyggande i kvarteret Duvan, beläget mellan Vadsbovägen och Vasagatan.

– Jag har tjatat om detta kvarteret i fyra år, men jag får inga besked. Det senaste var att jag skulle få besked i augusti om kommunen anser att det är aktuellt med byggnation där eller inte. Så vitt jag vet har augusti passerat och jag har fortfarande inget hört, säger Arne Lorentzon till SLA.

Hämmande att vänta

Han är kritisk till att kommunens agerande inte alltid stämmer i ord och handling.

– Politikerna talar hela tiden om hur viktigt det är med tillväxt och att det byggs nya bostäder i kommunen. Dessutom talas det om att det behövs lägenheter för yngre, alltså ettor och tvåor. Det är just det vi vill bygga i Duvan, men får inga besked, vilket är hämmande.

Fastighetsbolaget vill bebygga området i två etapper. Den första innebär tre punkthus, cirka fem våningar höga, med totalt cirka 75 lägenheter i den norra delen av området.

– Där skulle vi kunna börja direkt när planen är fastställd av kommunen.

För att etapp ett ska kunna byggas måste ett hus i området rivas.

– Vi har ju förberett oss för byggnation, så det huset har stått tomt ett tag. Men eftersom beskedet dröjer har vi fått hyra ut det i alla fall – vi kan ju inte ha hus stående tomma. Att det ska rivas om vi får klartecken att bygga är hyresgästerna givetvis medvetna om.

Stora planer

I en andra etapp skulle det kunna byggas minst 75 lägenheter till, fördelade på tre punkthus.

– Tanken är att det i hela området blir mellan 150 och 200 lägenheter.

Arne Lorentzon har inte bara planer för Skövde. Hans företag ingår också i stora skånska projekt. Bland annat byggandet av 170 lägenheter i Lund och utvecklingen av ett ny stadsdel i Malmö med 570 lägenheter.

– Det går enklare där, kommunerna vill ju växa.