18 sep 2014 22:20

23 jan 2015 15:50

Henriksbergsgatan prisas för lyckad satsning

Upprustningen som Skövdebostäder gjort på Henriksbergsgatan prisas nu av Sabo, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. Det firades med en stor gårdsfest för hyresgästerna.

Vartannat år delar Sabo ut ett bopris till ett kommunalt bostadsbolag. 2014 var temat sociala mervärden vid renovering och upprustning, och Skövdebostäder tävlade – och vann – med tre de punkthusen på Henriksbergsgatan.

– Det är jättetrevligt här. Jag och min man har bara bott här i två år men här är underbart. Vi är väldigt nöjda, säger hyresgästen Barbro Dagälv.

Lena Christersson, fritidssamordnare på Skövdebostäder, är jätteglad över utmärkelsen.

– Priset är ett bevis på att det vi arbetar med är rätt. Det är en bekräftelse bara att bli utvald i hela landet, och att sedan vinna var jätteroligt. Det gav oss en riktig energikick! Men området har vuxit fram tillsammans med hyresgästerna och alla har fått möjlighet att vara med och påverka. Det här priset är allas, säger Lena Christersson.

Sabo:s motivering lyder: Skövdebostäders tävlingsbidrag har en tydlig koppling till tävlingens huvudkriterium, om sociala mervärden som skapats i samband med renovering och upprustning av utemiljöer. Satsningen på friskvård har använts på ett kreativt sätt för att förbättra kontakter och sociala sammanhang i de tre fastigheterna på Henriksbergsgatan. Personalens lyhörda arbetssätt framstår som en viktig framgångsfaktor.

Vartannat år delar Sabo ut ett bopris till ett kommunalt bostadsbolag. 2014 var temat sociala mervärden vid renovering och upprustning, och Skövdebostäder tävlade – och vann – med tre de punkthusen på Henriksbergsgatan.

– Det är jättetrevligt här. Jag och min man har bara bott här i två år men här är underbart. Vi är väldigt nöjda, säger hyresgästen Barbro Dagälv.

Lena Christersson, fritidssamordnare på Skövdebostäder, är jätteglad över utmärkelsen.

– Priset är ett bevis på att det vi arbetar med är rätt. Det är en bekräftelse bara att bli utvald i hela landet, och att sedan vinna var jätteroligt. Det gav oss en riktig energikick! Men området har vuxit fram tillsammans med hyresgästerna och alla har fått möjlighet att vara med och påverka. Det här priset är allas, säger Lena Christersson.

Sabo:s motivering lyder: Skövdebostäders tävlingsbidrag har en tydlig koppling till tävlingens huvudkriterium, om sociala mervärden som skapats i samband med renovering och upprustning av utemiljöer. Satsningen på friskvård har använts på ett kreativt sätt för att förbättra kontakter och sociala sammanhang i de tre fastigheterna på Henriksbergsgatan. Personalens lyhörda arbetssätt framstår som en viktig framgångsfaktor.

  • Carl Johan Hjerpe