18 sep 2014 11:14

23 jan 2015 15:50

Skövdebostäder prisas i tävling

Skövdebostäder får Sveriges allmännyttiga bostadsföretags, SABO:s, bopris 2014.
– Bostadsbolaget har i samband med renoveringar tänkt länge än många andra när det gäller hållbarhet och människors hälsa, säger Susanna Haby, SABO.

Många bostadsföretag står inför, eller är mitt i, intensiva renoveringar av sina fastigheter. Det arbetet ställer krav på både tekniskt kunnande, nytänkande och lyhördhet för hyresgästernas behov och önskemål. Därför har SABO:s bopris 2014 temat sociala mervärden vid renovering och upprustning, uppger SABO i ett pressmeddelande.

”Årets vinnare är Skövdebostäder som i samband med stam- och fasadbyten i tre punkthus lyft såväl området som de boendes möjligheter att leva mer hälsosamt. En arbetsgrupp med representanter för hyresgäster och Skövdebostäder tog fram förslag på en övernattningslägenhet, gemensamhetslokal, uterum, uteplats och utegym. Idéer som alla förverkligats och kopplats till friskvård och hälsa. Resultatet är en större gemenskap mellan de boende i husen, när man bland annat nu kan träffas och träna tillsammans”.

– Vi på Skövdebostäder är mycket angelägna om att involvera våra hyresgäster för att leverera den boendeupplevelse de efterfrågar. Efter att ha arbetat aktivt med hälsa bland personalen blev det naturligt att gå vidare och på olika sätt uppmuntra våra kunder att leva hälsosamt. Därmed var det också naturligt att väga in denna fråga i boinflytandearbetet i samband med att bostadsområdet Henriksbergsgatan skulle renoveras, säger Dan Sandén, vd Skövdebostäder.

Många bostadsföretag står inför, eller är mitt i, intensiva renoveringar av sina fastigheter. Det arbetet ställer krav på både tekniskt kunnande, nytänkande och lyhördhet för hyresgästernas behov och önskemål. Därför har SABO:s bopris 2014 temat sociala mervärden vid renovering och upprustning, uppger SABO i ett pressmeddelande.

”Årets vinnare är Skövdebostäder som i samband med stam- och fasadbyten i tre punkthus lyft såväl området som de boendes möjligheter att leva mer hälsosamt. En arbetsgrupp med representanter för hyresgäster och Skövdebostäder tog fram förslag på en övernattningslägenhet, gemensamhetslokal, uterum, uteplats och utegym. Idéer som alla förverkligats och kopplats till friskvård och hälsa. Resultatet är en större gemenskap mellan de boende i husen, när man bland annat nu kan träffas och träna tillsammans”.

– Vi på Skövdebostäder är mycket angelägna om att involvera våra hyresgäster för att leverera den boendeupplevelse de efterfrågar. Efter att ha arbetat aktivt med hälsa bland personalen blev det naturligt att gå vidare och på olika sätt uppmuntra våra kunder att leva hälsosamt. Därmed var det också naturligt att väga in denna fråga i boinflytandearbetet i samband med att bostadsområdet Henriksbergsgatan skulle renoveras, säger Dan Sandén, vd Skövdebostäder.