19 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:50

Politisk förståelse för Lorentzons frustration

Kommunalrådet Leif Walterum (C) har full förståelse för fastighetsägaren Arne Lorentzons frustration över sega byggbesked i kommunen.
– Långa planprocesser är ett dilemma.

Arne Lorentzon kritiserade på torsdagen att beskedet från kommunen om han får bygga i kvarteret Duvan eller inte dröjer allt för lång tid. Han riktade också i samma SLA-artikel kritik mot Skövdes politiker som hela tiden talar om hur viktigt bostadsbyggandet är för kommunen. Men blir det som de lovar?

– Bostadsproduktionen är viktigaste frågan för Skövdes tillväxt – och kommunen har en tydlig vilja att växa och många områden har redan detaljplanerna klara, säger Leif Walterum bestämt.

– Och självklart vill vi att Arne Lorentzon och andra ska bygga. Men när områden inte är planlagda tar det tid, vilket är frustrerande. Det är vi nog alla överens om.

Leif Walterum säger att det finns en politisk vilja att det ska byggas bostäder i kvarteret Duvan.

– Det uttalades redan för två och ett halvt år sedan.

Inte ens det faktum att Lorentzons Duvan-projekt innehåller mindre lägenheter – i den första etappen 75 ettor och tvåor – som kanske är just det som saknas mest i Skövde, kan påskynda processen.

– Processen att ta fram en detaljplan är alltid den samma, oavsett som det rör sig om mer eftertraktade lägenheter.

”Inte rimligt”

Den nu avgående regeringen har sett över hur man ska kunna korta planprocesser.

– Det är inte rimligt att de tar så lång tid, nu är det bara att hoppas att den nya regeringen fortsätter arbetet.

Även om Walterum har förståelse för Lorentzons kritik och frustration vill han ändå nyansera bilden en aning.

– För det första har trycket på vår samhällsbyggnadsförvaltning varit enormt. För det andra måste vi jobba hårt på alla fronter och inte jobba med det som stannar vid projekt.

Walterum syftar på att flera områden i Skövde har planerats – och sedan har det inte blivit någon byggnation.

– Det finns flera exempel där intressenter har dragit sig ur bland annat för att det inte har gått att få ekonomi på det projekt man tänkt sig eller så har tidsplanen ändrats.

Arne Lorentzon kritiserade på torsdagen att beskedet från kommunen om han får bygga i kvarteret Duvan eller inte dröjer allt för lång tid. Han riktade också i samma SLA-artikel kritik mot Skövdes politiker som hela tiden talar om hur viktigt bostadsbyggandet är för kommunen. Men blir det som de lovar?

– Bostadsproduktionen är viktigaste frågan för Skövdes tillväxt – och kommunen har en tydlig vilja att växa och många områden har redan detaljplanerna klara, säger Leif Walterum bestämt.

– Och självklart vill vi att Arne Lorentzon och andra ska bygga. Men när områden inte är planlagda tar det tid, vilket är frustrerande. Det är vi nog alla överens om.

Leif Walterum säger att det finns en politisk vilja att det ska byggas bostäder i kvarteret Duvan.

– Det uttalades redan för två och ett halvt år sedan.

Inte ens det faktum att Lorentzons Duvan-projekt innehåller mindre lägenheter – i den första etappen 75 ettor och tvåor – som kanske är just det som saknas mest i Skövde, kan påskynda processen.

– Processen att ta fram en detaljplan är alltid den samma, oavsett som det rör sig om mer eftertraktade lägenheter.

”Inte rimligt”

Den nu avgående regeringen har sett över hur man ska kunna korta planprocesser.

– Det är inte rimligt att de tar så lång tid, nu är det bara att hoppas att den nya regeringen fortsätter arbetet.

Även om Walterum har förståelse för Lorentzons kritik och frustration vill han ändå nyansera bilden en aning.

– För det första har trycket på vår samhällsbyggnadsförvaltning varit enormt. För det andra måste vi jobba hårt på alla fronter och inte jobba med det som stannar vid projekt.

Walterum syftar på att flera områden i Skövde har planerats – och sedan har det inte blivit någon byggnation.

– Det finns flera exempel där intressenter har dragit sig ur bland annat för att det inte har gått att få ekonomi på det projekt man tänkt sig eller så har tidsplanen ändrats.