20 sep 2014 10:02

23 jan 2015 15:50

Mer diesel än fossilfritt i bilparken

Skövde kommun når inte upp till miljömålet om att 75 procent av kommunens personbilar ska drivas med förnyelsebara bränslen innan 2014 är slut. Man har under året i stället satsat på flera nya dieselbilar.

Skövde kommun har totalt 186 personbilar i sin bilpark. I nuläget drivs 151 av dessa med diesel och 35 på biogas. I Skövde kommuns energi- och klimatplan som antagits av kommunfullmäktige står det att 75 procent av samtliga personbilar ska gå på förnyelsebara drivmedel senast 2014. I nuläget utgör de fossilfria bilarna endast 19 procent av den totala personbilsparken.

– Vi kommer inte nå upp till målet men vi jobbar på. Det är viktigt att vi har koll på målen och kikar på orsakerna till varför man inte når ända fram, säger miljöstrategen Sari Strömblad.

Under 2014 har kommunen köpt 28 stycken dieselbilar samtidigt som man endast har köpt in fem stycken som drivs med fossilfritt bränsle, i detta fall biogas.

– Vi har försökt att gå frivillighetens väg men vi har uppenbarligen inte lyckats. Förvaltningarna har prioriterat andra saker i sin verksamhet. Vi får fråga politiken om att antingen skjuta till mer resurser eller att ändra målen, säger Strömblad.

Andra prioriteringar

Kommunalrådet Katarina Jonsson (M) tror att det är flera parametrar som har bidragit till att man ej når miljömålet.

– Vi har en tuff målsättning och en tuff ambition. Jag tror detta kan bero på det ekonomiska läget hos förvaltningarna och att vi har gjort andra prioriteringar inom miljöområdet, som att satsa på värmeverket samt gång- och cykelvägar. Sen har vi ju haft en finanskris som säkert har spelat in lite grann, man måste ha ett helhetsperspektiv, säger Jonsson.

Jonsson tror lösningen kan vara att se över infrastrukturen för tankning och laddning mer.

– När 2014 är slut få vi ha en utvärdering om våra mål och göra ett omtag. Vi får jobba med infrastrukturen, säger Jonsson.

Bakläxa

Oppositionsrådet Marie Ekman (S) är inte nöjd med resultatet.

– Om man har målen och inte köper in så får det bli lite bakläxa, säger Ekman.

Hon menar på att det måste till en utökning av både infrastruktur och bilar.

– Vi har för tok för lite med fossilfria bilar och jag tror vi kan styra upp det här betydligt bättre. Det finns diskussioner om fler platser för tankning av biogas. Om man har mål ska man kunna visa bättre att man visar allvar, säger Ekman.

Ekman tror även att det kan komma att behöva tillföras ekonomiska resurser.

– När man sätter mål måste man se till att skicka med pengar och se till att driva på frågorna, säger Ekman.

Skövde kommun har totalt 186 personbilar i sin bilpark. I nuläget drivs 151 av dessa med diesel och 35 på biogas. I Skövde kommuns energi- och klimatplan som antagits av kommunfullmäktige står det att 75 procent av samtliga personbilar ska gå på förnyelsebara drivmedel senast 2014. I nuläget utgör de fossilfria bilarna endast 19 procent av den totala personbilsparken.

– Vi kommer inte nå upp till målet men vi jobbar på. Det är viktigt att vi har koll på målen och kikar på orsakerna till varför man inte når ända fram, säger miljöstrategen Sari Strömblad.

Under 2014 har kommunen köpt 28 stycken dieselbilar samtidigt som man endast har köpt in fem stycken som drivs med fossilfritt bränsle, i detta fall biogas.

– Vi har försökt att gå frivillighetens väg men vi har uppenbarligen inte lyckats. Förvaltningarna har prioriterat andra saker i sin verksamhet. Vi får fråga politiken om att antingen skjuta till mer resurser eller att ändra målen, säger Strömblad.

Andra prioriteringar

Kommunalrådet Katarina Jonsson (M) tror att det är flera parametrar som har bidragit till att man ej når miljömålet.

– Vi har en tuff målsättning och en tuff ambition. Jag tror detta kan bero på det ekonomiska läget hos förvaltningarna och att vi har gjort andra prioriteringar inom miljöområdet, som att satsa på värmeverket samt gång- och cykelvägar. Sen har vi ju haft en finanskris som säkert har spelat in lite grann, man måste ha ett helhetsperspektiv, säger Jonsson.

Jonsson tror lösningen kan vara att se över infrastrukturen för tankning och laddning mer.

– När 2014 är slut få vi ha en utvärdering om våra mål och göra ett omtag. Vi får jobba med infrastrukturen, säger Jonsson.

Bakläxa

Oppositionsrådet Marie Ekman (S) är inte nöjd med resultatet.

– Om man har målen och inte köper in så får det bli lite bakläxa, säger Ekman.

Hon menar på att det måste till en utökning av både infrastruktur och bilar.

– Vi har för tok för lite med fossilfria bilar och jag tror vi kan styra upp det här betydligt bättre. Det finns diskussioner om fler platser för tankning av biogas. Om man har mål ska man kunna visa bättre att man visar allvar, säger Ekman.

Ekman tror även att det kan komma att behöva tillföras ekonomiska resurser.

– När man sätter mål måste man se till att skicka med pengar och se till att driva på frågorna, säger Ekman.

Utdrag ur energi- och klimatplanen

Andelen miljöbilar ska vara 100 procent senast 2014. Av dessa ska minst 75 procent drivas med förnybart bränsle.

Källa: Skövde kommuns energi- och klimatplan. Antagen 26 mars 2012.