22 sep 2014 09:00

23 jan 2015 15:50

Ett växande problem

Vart tredje barn i åldern 10–16 år har utsatts för nätmobbning enligt en ny studie.

Nätmobbning är ett stort växande problem i Sverige och har ökat med åren. Detta kan bero på att många ungdomar i dag är uppkopplade mot internet flera gånger dagligen. Enligt Nätrapporten, som Friends och Symantec publicerat, har vart tredje barn i åldern 10–16 år utsatts för någon form av nätmobbning. Trakasserier är riktade mot båda könen men vanligast är att tjejer blir kränkta. Statistik för tjejer i åldern 13–16 år visar att över hälften av tjejerna blivit trakasserade under det senaste året varav en femtedel vid upprepade tillfällen.

Facebook är det forum där flest ungdomar utsätts för nätmobbning inräknat båda könen, men killar utsätts mest för trakasserier och taskiga kommentarer inom spelvärlden samtidigt som tjejer kränks mest på forum som Kik och Instagram. De kränkningar som är vanligast är oftast kopplade till utseende eller intressen.

Nätmobbning är ett stort växande problem i Sverige och har ökat med åren. Detta kan bero på att många ungdomar i dag är uppkopplade mot internet flera gånger dagligen. Enligt Nätrapporten, som Friends och Symantec publicerat, har vart tredje barn i åldern 10–16 år utsatts för någon form av nätmobbning. Trakasserier är riktade mot båda könen men vanligast är att tjejer blir kränkta. Statistik för tjejer i åldern 13–16 år visar att över hälften av tjejerna blivit trakasserade under det senaste året varav en femtedel vid upprepade tillfällen.

Facebook är det forum där flest ungdomar utsätts för nätmobbning inräknat båda könen, men killar utsätts mest för trakasserier och taskiga kommentarer inom spelvärlden samtidigt som tjejer kränks mest på forum som Kik och Instagram. De kränkningar som är vanligast är oftast kopplade till utseende eller intressen.

  • Oscar Antonsson

Vanliga forum för kränkningar

1. Facebook

2. Spelvärlden

3. Kik

4. Instagram

5. Ask.fm

Källa: Friends