23 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:50

"Barns hud är extra känslig för solen"

Solens UV-strålning är farligare för barn än vuxna.
Därför är det viktigt att tänka på hur skolgårdar utformas redan när de byggs.

Det budskapet hade utredarna Roshan Tofighi och Emil Bengtsson med sig till fyra skaraborgska kommuner i fredags. På Miljösamverkan östra Skaraborg träffade de Mös och representanter för både skolan och fastighetssidan från Skövde, Falköping, Hjo och Tibro.

– Barns hud är extra känslig för solen och barn har lättare att bränna sig. Varje gång man bränner sig ökar risken för hudcancer senare i livet, säger Roshan Tofighi.

Redan när skolor och förskolor planeras är det viktigt att tänka på att placera lekområden där skugga uppstår under timmarna mitt på dagen. Ett sätt är att lägga lekredskap där byggnader skapar naturlig skugga.

– Vårt budskap är att det inte behöver innebära så stora investeringar att utforma barns utemiljöer så att det uppstår UV-skydd. Genom att plantera växtlighet vid populära lekföremål går det att undvika direkt soljus på barnen. Framförallt mitt på dagen, mellan 11 och 15 är det viktigt.

Tips

Ett annat råd är att leta alternativa lekplatser i bevuxna områden kring skolan och där skapa lek när solen gassar som mest.

Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsammans med regeringen uppdraget att arbeta för att barn skyddas mot farligt UV-strålning.

På deras hemsida finns en lista med sju tips på hur säkrare skolmiljöer skapas.

Det budskapet hade utredarna Roshan Tofighi och Emil Bengtsson med sig till fyra skaraborgska kommuner i fredags. På Miljösamverkan östra Skaraborg träffade de Mös och representanter för både skolan och fastighetssidan från Skövde, Falköping, Hjo och Tibro.

– Barns hud är extra känslig för solen och barn har lättare att bränna sig. Varje gång man bränner sig ökar risken för hudcancer senare i livet, säger Roshan Tofighi.

Redan när skolor och förskolor planeras är det viktigt att tänka på att placera lekområden där skugga uppstår under timmarna mitt på dagen. Ett sätt är att lägga lekredskap där byggnader skapar naturlig skugga.

– Vårt budskap är att det inte behöver innebära så stora investeringar att utforma barns utemiljöer så att det uppstår UV-skydd. Genom att plantera växtlighet vid populära lekföremål går det att undvika direkt soljus på barnen. Framförallt mitt på dagen, mellan 11 och 15 är det viktigt.

Tips

Ett annat råd är att leta alternativa lekplatser i bevuxna områden kring skolan och där skapa lek när solen gassar som mest.

Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsammans med regeringen uppdraget att arbeta för att barn skyddas mot farligt UV-strålning.

På deras hemsida finns en lista med sju tips på hur säkrare skolmiljöer skapas.