24 sep 2014 13:32

07 jan 2015 10:00

Skövde vill ha fjärde året

Gymnasieingenjörer ska utbildas igen

Skövde kommun ansöker om att få arrangera ett fjärde år på teknikprogrammet.

Det beslutade utbildningsnämnden i tisdags och gav förvaltningen i uppdrag att fullfölja den ansökan som planerats.

– Det här är något som branschen efterfrågar och då är det viktigt att vi kan svara på det, säger ordförande Sara Blomqvist (FP).

Med ett fjärde år skapas en modern variant av det som förr var en 4-årig teknisk utbildning. Elever där gick ofta direkt vidare till yrkeslivet vilket nu efterfrågas från industrin.

På 20 orter i landet har en försöksverksamhet inletts och de elever som fullföljer där får en gymnasieingenjörexamen. Intresset har varit stort och när nu fler kommuner får chansen att starta ett fjärde år vill Skövde vara med.

Utbildningen har riksintag vilket öppnar för elever från hela landet.

Beviljas Skövde möjligheten kan fjärde året öppna från hösten 2015.

Teknikprogrammet har i dag tre inriktningar, bygg, it eller industri.

Det beslutade utbildningsnämnden i tisdags och gav förvaltningen i uppdrag att fullfölja den ansökan som planerats.

– Det här är något som branschen efterfrågar och då är det viktigt att vi kan svara på det, säger ordförande Sara Blomqvist (FP).

Med ett fjärde år skapas en modern variant av det som förr var en 4-årig teknisk utbildning. Elever där gick ofta direkt vidare till yrkeslivet vilket nu efterfrågas från industrin.

På 20 orter i landet har en försöksverksamhet inletts och de elever som fullföljer där får en gymnasieingenjörexamen. Intresset har varit stort och när nu fler kommuner får chansen att starta ett fjärde år vill Skövde vara med.

Utbildningen har riksintag vilket öppnar för elever från hela landet.

Beviljas Skövde möjligheten kan fjärde året öppna från hösten 2015.

Teknikprogrammet har i dag tre inriktningar, bygg, it eller industri.