24 sep 2014 21:00

23 jan 2015 15:50

En stängs av och en varnas

Två studenter vid Högskolan i Skövde som har ertappats för fusk har nu fått sina straff av disciplinnämnden. En av dem stängs av i en månad och en varnas.

Högskolan i Skövde har via sin disciplinnämnd vid ett sammanträde nyligen beslutat att stänga av en student från högskolan som ertappats för fusk. Studenten ska studiemässigt ha halkat efter av privata skäl och kände därför en stor press. Av en vän, också student vid samma program, fick studenten låna en hemuppgift för att använda som mall för att se hur man kan skriva. Istället plagierade studenten till mycket stor del vännens hemtentamen, vilket upptäcktes och anmäldes.

Disciplinnämnden konstaterar att en varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, studenten stängs därför av från Högskolan i Skövde under en månad. Studenten får under den tiden inte delta i undervisning, prov eller annan verksamhet vid högskolan.

När det gäller en annan student som också ertappats för fusk anser dock nämnden att en varning är tillräcklig. Studenten har lämnat in en rapport där texten ”med mycket stor likhet återfunnits i annan students rapport”, säger nämnden efter beslutet. Studenten har instämt i att rapporten innehöll delar av den tidigare studentens rapport, men att den inte plagierats med avsikt.

Högskolan i Skövde har via sin disciplinnämnd vid ett sammanträde nyligen beslutat att stänga av en student från högskolan som ertappats för fusk. Studenten ska studiemässigt ha halkat efter av privata skäl och kände därför en stor press. Av en vän, också student vid samma program, fick studenten låna en hemuppgift för att använda som mall för att se hur man kan skriva. Istället plagierade studenten till mycket stor del vännens hemtentamen, vilket upptäcktes och anmäldes.

Disciplinnämnden konstaterar att en varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, studenten stängs därför av från Högskolan i Skövde under en månad. Studenten får under den tiden inte delta i undervisning, prov eller annan verksamhet vid högskolan.

När det gäller en annan student som också ertappats för fusk anser dock nämnden att en varning är tillräcklig. Studenten har lämnat in en rapport där texten ”med mycket stor likhet återfunnits i annan students rapport”, säger nämnden efter beslutet. Studenten har instämt i att rapporten innehöll delar av den tidigare studentens rapport, men att den inte plagierats med avsikt.