24 sep 2014 19:53

23 jan 2015 15:51

Image och frisyr prioriteras framför cykelhjälm

Det är töntigt med cykelhjälm, och dessutom förstör den frisyren. Tre av fyra ungdomar cyklar utan hjälm och NTF vill nu se satsningar på förebyggande arbete i skolor.

Det är Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, som har kontrollerat cykelhjälmsanvändandet runt om i landet. Fler än 113 000 cyklister ingår i undersökningen och Skaraborg placerar sig i bottenskiktet med 26 procents hjälmanvändning. Rikssnittet är 41 procent, vilket är en minskning från 42 procent i fjol.

Men det är något annat som oroar NTF – åldersgruppen 13–15-åringar. För trots lagkrav på cykelhjälm upp till 15 år är det bara var fjärde 13–15-åring som har hjälm.

– Det är fult, säger en tjej.

– Man ser ut som en svamp med hjälm på huvudet, säger en annan högstadietjej.

Båda tycker det är lite töntigt och kan förstöra frisyren. En annan högstadieelev, en kille, tycker det är bökigt med hjälm till skolan.

– Man får inte plats med den i skåpet.

Men går det inte att lämna den på styret?

– En regnig dag vill man inte ta på den om den hängt på styret, svarar en fjärde elev.

Joakim Andersson är verksamhetschef för NTF Skaraborg och han känner igen argumenten. Han säger att det handlar mycket om attityder och för att vända den negativa trenden måste kommuner och myndigheter satsa mer på förebyggande arbete i skolorna. Men också vuxna har ett ansvar att vara föredömen och använda hjälm i större utsträckning, säger Joakim Andersson.

– Vi vet i dag att det genomförs trafikrelaterade aktiviteter i två tredjedelar av alla skolor – men vi vet inte vad de gör. Och i var tredje skola görs alltså ingenting. Det är egentligen inte konstigt att det ser ut som det gör, säger Joakim Andersson.

– Men ungdomarna är inte dumma. De lyssnar när vi berättar och de flesta vet inte om att den vanligaste cykelolyckan är den när man kör omkull själv. Och de flesta sådana olyckor beror på dåligt vägunderhåll, som isfläckar eller för mycket grus och sand.

2013 inträffade 88 cykelolyckor i Skövde och 74 av dem var singelolyckor. I hela länet registrerades 1 557 cykelolyckor i fjol, var av ungefär 1 150 var singelolyckor.

Barn och ungdomar under 15 år – som inte använder cykelhjälm – kan stoppas av polis men däremot inte bötfällas.

Det är Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, som har kontrollerat cykelhjälmsanvändandet runt om i landet. Fler än 113 000 cyklister ingår i undersökningen och Skaraborg placerar sig i bottenskiktet med 26 procents hjälmanvändning. Rikssnittet är 41 procent, vilket är en minskning från 42 procent i fjol.

Men det är något annat som oroar NTF – åldersgruppen 13–15-åringar. För trots lagkrav på cykelhjälm upp till 15 år är det bara var fjärde 13–15-åring som har hjälm.

– Det är fult, säger en tjej.

– Man ser ut som en svamp med hjälm på huvudet, säger en annan högstadietjej.

Båda tycker det är lite töntigt och kan förstöra frisyren. En annan högstadieelev, en kille, tycker det är bökigt med hjälm till skolan.

– Man får inte plats med den i skåpet.

Men går det inte att lämna den på styret?

– En regnig dag vill man inte ta på den om den hängt på styret, svarar en fjärde elev.

Joakim Andersson är verksamhetschef för NTF Skaraborg och han känner igen argumenten. Han säger att det handlar mycket om attityder och för att vända den negativa trenden måste kommuner och myndigheter satsa mer på förebyggande arbete i skolorna. Men också vuxna har ett ansvar att vara föredömen och använda hjälm i större utsträckning, säger Joakim Andersson.

– Vi vet i dag att det genomförs trafikrelaterade aktiviteter i två tredjedelar av alla skolor – men vi vet inte vad de gör. Och i var tredje skola görs alltså ingenting. Det är egentligen inte konstigt att det ser ut som det gör, säger Joakim Andersson.

– Men ungdomarna är inte dumma. De lyssnar när vi berättar och de flesta vet inte om att den vanligaste cykelolyckan är den när man kör omkull själv. Och de flesta sådana olyckor beror på dåligt vägunderhåll, som isfläckar eller för mycket grus och sand.

2013 inträffade 88 cykelolyckor i Skövde och 74 av dem var singelolyckor. I hela länet registrerades 1 557 cykelolyckor i fjol, var av ungefär 1 150 var singelolyckor.

Barn och ungdomar under 15 år – som inte använder cykelhjälm – kan stoppas av polis men däremot inte bötfällas.

  • Carl Johan Hjerpe