24 sep 2014 18:00

23 jan 2015 15:50

Så ofta överklagas byggloven

Skövdeborna överklagar både bygglov och detaljplaner – men inte i så stor omfattning. Skövde hamnar på plats 209 av landets 290 kommuner. Mest överklagas det i Sotenäs och Hylte. Det visar statistik för åren 2009 till 2013.

Det är Fastighetsägarna GFR (Göteborg första regionen) som presenterar en lista över Sveriges kommuner som visar hur benägna människor är att överklaga bygglov och detaljplaner. Listan har tagits fram med hjälp av uppgifter från Boverket för åren 2009 till 2013. Rankingen har skett utifrån flest överklagade bygglov och detaljplaner per 10 000 invånare.

31 bygglov överklagades

I små, kustnära samhällen sker flest överklaganden. Bland de tio första kommunerna på listan finns bland andra Sotenäs, Borgholm, Orust, Tanum, Simrishamn och Tjörn.

Skövde ligger inte nära kusten och här sker heller inte så många överklaganden. Mellan 2009 och 2013 överklagades 31 bygglov här, vilket innebär 5,9 per 10 000 invånare och plats 225 för Skövde i den listan. När det gäller överklagade detaljplaner handlar det om 7 överklaganden – 1,3 per 10 000 invånare och plats 174 på listan.

När de två listorna slås ihop hamnar Skövde på plats 209 bland landets 290 kommuner.

Överklagandekultur

Syftet med rapporten är enligt Fastighetsägarna att starta en diskussion om attityden till att överklaga.

– Generellt sett överklagas det mer i kommuner där medelinkomsten är högre, liksom i kommuner med en hög andel fritidshus, säger David Björnberg, utredare på Fastighetsägarna GFR och ansvarig för rapporten, i ett pressmeddelande.

Han anser att undersökningen visar att det finns ett starkt samband mellan kommuner där både detaljplaner och bygglov överklagas och att detta stärker tesen att det finns en överklagandekultur på vissa håll. Fastighetsägarna anser att den försvårar byggandet av nya bostäder och hänvisar till tre problem: Det är för många som tillåts att överklaga, det finns för många instanser att överklaga till och det finns för många steg i plan- och byggprocessen som kan överklagas.

Det är Fastighetsägarna GFR (Göteborg första regionen) som presenterar en lista över Sveriges kommuner som visar hur benägna människor är att överklaga bygglov och detaljplaner. Listan har tagits fram med hjälp av uppgifter från Boverket för åren 2009 till 2013. Rankingen har skett utifrån flest överklagade bygglov och detaljplaner per 10 000 invånare.

31 bygglov överklagades

I små, kustnära samhällen sker flest överklaganden. Bland de tio första kommunerna på listan finns bland andra Sotenäs, Borgholm, Orust, Tanum, Simrishamn och Tjörn.

Skövde ligger inte nära kusten och här sker heller inte så många överklaganden. Mellan 2009 och 2013 överklagades 31 bygglov här, vilket innebär 5,9 per 10 000 invånare och plats 225 för Skövde i den listan. När det gäller överklagade detaljplaner handlar det om 7 överklaganden – 1,3 per 10 000 invånare och plats 174 på listan.

När de två listorna slås ihop hamnar Skövde på plats 209 bland landets 290 kommuner.

Överklagandekultur

Syftet med rapporten är enligt Fastighetsägarna att starta en diskussion om attityden till att överklaga.

– Generellt sett överklagas det mer i kommuner där medelinkomsten är högre, liksom i kommuner med en hög andel fritidshus, säger David Björnberg, utredare på Fastighetsägarna GFR och ansvarig för rapporten, i ett pressmeddelande.

Han anser att undersökningen visar att det finns ett starkt samband mellan kommuner där både detaljplaner och bygglov överklagas och att detta stärker tesen att det finns en överklagandekultur på vissa håll. Fastighetsägarna anser att den försvårar byggandet av nya bostäder och hänvisar till tre problem: Det är för många som tillåts att överklaga, det finns för många instanser att överklaga till och det finns för många steg i plan- och byggprocessen som kan överklagas.