24 sep 2014 20:17

23 jan 2015 15:50

Underskott hotar utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden riskerar ett underskott på två miljoner kronor för 2014.
Huvudorsaken är färre elever i gymnasiet än beräknat.

Omvalen förändrade bilden jämfört med när planeringen gjordes i februari. Gymnasieskolorna fick färre elever än i prognosen. Bland annat blev inte antalet elever på Naturvetenskapliga programmet det förväntade. Här fick Västerhöjd till slut 78 i stället för 90 elever.

Effekten är tre små, men ”dyra” klasser enligt förvaltningschefen Gustaf Olsson.

Enligt honom och nämndens ordförande (Sara Blomqvist, FP) är det inte aktuellt att säga upp personal. Däremot har åtgärder och besparingar redan gjorts Pensionsavgångar och andra luckor har inte alltid ersatts, en utveckling som kan fortsätta under hösten.

– Vi jobbar långsiktigt med kostnaderna, både med att slå samman undervisning och att sänka våra lokalkostnader, säger Blomqvist.

Gustaf Olsson säger att Skövde och Lidköping fyller 90 procent av sina platser vilket inte alla kommuner eller friskolor klarar.

Omvalen förändrade bilden jämfört med när planeringen gjordes i februari. Gymnasieskolorna fick färre elever än i prognosen. Bland annat blev inte antalet elever på Naturvetenskapliga programmet det förväntade. Här fick Västerhöjd till slut 78 i stället för 90 elever.

Effekten är tre små, men ”dyra” klasser enligt förvaltningschefen Gustaf Olsson.

Enligt honom och nämndens ordförande (Sara Blomqvist, FP) är det inte aktuellt att säga upp personal. Däremot har åtgärder och besparingar redan gjorts Pensionsavgångar och andra luckor har inte alltid ersatts, en utveckling som kan fortsätta under hösten.

– Vi jobbar långsiktigt med kostnaderna, både med att slå samman undervisning och att sänka våra lokalkostnader, säger Blomqvist.

Gustaf Olsson säger att Skövde och Lidköping fyller 90 procent av sina platser vilket inte alla kommuner eller friskolor klarar.