25 sep 2014 18:01

23 jan 2015 15:51

Alarmerade rapport från Skolverket

Var fjärde lärare i grundskolan och varannan i gymnasiet i Skövde saknar behörighet.
– Frågan är hur kommunen ska lösa situationen, säger Johan Österström, Lärarnas riksförbund.

Det råder stor brist på lärare inom en rad områden – siffror från Skolverket visar att varannan lärare i gymnasieskolan och var tredje lärare i grundskolan i landet saknar rätt behörighet i de ämnen de undervisar i. Lärarna kan ha examen och behörighet i andra ämnen, men inte i det eller något av de ämnen som de undervisar i.

Saknar behörighet ämnet

Av Skövdes 470 grundskolelärare saknar 117 behörighet i det ämne de undervisar i. I gymnasieskolan är läget värre – där räknar man med att varannan saknar behörighet det ämne de undervisar i.

– Frågan man ställer sig – och har ställt under lång tid – är hur kommunen ska lösa situationen. Man har struntat i behörighetsregeln i 20 år, nu slår det tillbaka, säger Johan Österström, företrädare för Lärarnas riksförbund, LR, i Skövde – LR harför övrigt enbart behöriga lärare som medlemmar.

Den 1 juli nästa år träder också legitimationsreformen i kraft.

”Saknar strategi”

– Därefter får lärare utan legitimation inte sätta betyg eller ansvara för undervisningen. Andra kommuner har haft strategier för hur man ska möta problemet – men inte Skövde. Kommunen kunde utarbetat en strategi för hur man matchar lärarna mot rätt tjänster eller satsat på vidareutbildning.

Legitimationskravet är ett problem för kommunerna som inte får tillsvidareanställa lärare utan legitimation.

Arbete på gång

Gustaf Olsson, utbildningschef och tillförordnad skolchef, tog del av rapporten sent på torsdagseftermiddagen.

– Den är allvarligt givetvis utifrån de nya kraven. Rapporten kommer att leda till ett antal åtgärder här – just nu vet jag inte exakt hur det ser ut på skolorna. Det måste vi ta reda på. På gymnasieskolorna är ett arbete redan på gång. Och jag vet att det pågår ett arbete på rektorsnivå på grundskolorna med att matcha rätt person med rätt plats.

Det råder stor brist på lärare inom en rad områden – siffror från Skolverket visar att varannan lärare i gymnasieskolan och var tredje lärare i grundskolan i landet saknar rätt behörighet i de ämnen de undervisar i. Lärarna kan ha examen och behörighet i andra ämnen, men inte i det eller något av de ämnen som de undervisar i.

Saknar behörighet ämnet

Av Skövdes 470 grundskolelärare saknar 117 behörighet i det ämne de undervisar i. I gymnasieskolan är läget värre – där räknar man med att varannan saknar behörighet det ämne de undervisar i.

– Frågan man ställer sig – och har ställt under lång tid – är hur kommunen ska lösa situationen. Man har struntat i behörighetsregeln i 20 år, nu slår det tillbaka, säger Johan Österström, företrädare för Lärarnas riksförbund, LR, i Skövde – LR harför övrigt enbart behöriga lärare som medlemmar.

Den 1 juli nästa år träder också legitimationsreformen i kraft.

”Saknar strategi”

– Därefter får lärare utan legitimation inte sätta betyg eller ansvara för undervisningen. Andra kommuner har haft strategier för hur man ska möta problemet – men inte Skövde. Kommunen kunde utarbetat en strategi för hur man matchar lärarna mot rätt tjänster eller satsat på vidareutbildning.

Legitimationskravet är ett problem för kommunerna som inte får tillsvidareanställa lärare utan legitimation.

Arbete på gång

Gustaf Olsson, utbildningschef och tillförordnad skolchef, tog del av rapporten sent på torsdagseftermiddagen.

– Den är allvarligt givetvis utifrån de nya kraven. Rapporten kommer att leda till ett antal åtgärder här – just nu vet jag inte exakt hur det ser ut på skolorna. Det måste vi ta reda på. På gymnasieskolorna är ett arbete redan på gång. Och jag vet att det pågår ett arbete på rektorsnivå på grundskolorna med att matcha rätt person med rätt plats.