25 sep 2014 05:01

23 jan 2015 15:51

Hit kan VA-nätet byggas ut

Skövdes kommunala VA-nät kan komma att byggas ut till Varola, Böja och Vristulven.
Om förslaget klubbas i fullmäktige kan arbetet påbörjas om drygt två år.

Tjänstemän på tekniska förvaltningen har tittat på flera områden i kommunen och kommit fram till att Varola, Böja och Vristulven uppfyller kriterierna för att man ska bygga ut VA-nätet.

– Det handlar om tätheten mellan fastigheter och även miljö och hälsoskäl, säger Kenneth Jensen, VA-chef i Skövde kommun.

Förslaget har presenterats för politikerna i KSAU och ska nu vidare i den politiska processen.

– Jag skulle kunna tänka mig att fullmäktige kan fatta beslut till våren och då skulle det första området kunna börja byggas ut vintern 2016–2017. Det tar minst två år för varje område och det troliga är att man tar ett i taget.

Kommunens alla kostnader för utbyggnaden tas från inkomsterna från VA-taxan.

Det utbyggnaden gäller är spill- och dricksvatten och det kommer att vara tvingande för samtliga att ansluta sig. Kenneth Jensen kan i dag inte säga vad det kommer att kosta om ett par, tre år, eller ännu längre fram, men han tippar på cirka 140 000 kronor per fastighet.

– I Varola berörs cirka 30 fastigheter och i Böja och vid Vristulven är det cirka 130 sammanlagt. Vi har dragit en gräns runt den samlade kärnan av bebyggelse och de som bor utanför den kan bygga ut själva och ansluta om de vill.

Alternativa vägar

Om VA-nätet kommer att byggas ut till de tre samhällena finns det olika varianter att välja mellan.

– När det gäller Varola kan man bygga antingen från Skövde eller från Värsås. De två alternativen får man bedöma ekonomiskt. För Böja och Vristulven kan man tänka sig antingen ledningar eller att man bygger en ny anläggning där.

Kenneth Jensen själv kommer dock inte att vara delaktig i arbetet eftersom han redan nästa vecka har ett nytt jobb.

– På onsdag börjar jag min nya tjänst som förbundschef för Räddningstjänsten västra Blekinge. Jag kommer från Skåne från början men har bott länge i Blekinge eftersom jag tidigare var officer i flottan.

Tjänstemän på tekniska förvaltningen har tittat på flera områden i kommunen och kommit fram till att Varola, Böja och Vristulven uppfyller kriterierna för att man ska bygga ut VA-nätet.

– Det handlar om tätheten mellan fastigheter och även miljö och hälsoskäl, säger Kenneth Jensen, VA-chef i Skövde kommun.

Förslaget har presenterats för politikerna i KSAU och ska nu vidare i den politiska processen.

– Jag skulle kunna tänka mig att fullmäktige kan fatta beslut till våren och då skulle det första området kunna börja byggas ut vintern 2016–2017. Det tar minst två år för varje område och det troliga är att man tar ett i taget.

Kommunens alla kostnader för utbyggnaden tas från inkomsterna från VA-taxan.

Det utbyggnaden gäller är spill- och dricksvatten och det kommer att vara tvingande för samtliga att ansluta sig. Kenneth Jensen kan i dag inte säga vad det kommer att kosta om ett par, tre år, eller ännu längre fram, men han tippar på cirka 140 000 kronor per fastighet.

– I Varola berörs cirka 30 fastigheter och i Böja och vid Vristulven är det cirka 130 sammanlagt. Vi har dragit en gräns runt den samlade kärnan av bebyggelse och de som bor utanför den kan bygga ut själva och ansluta om de vill.

Alternativa vägar

Om VA-nätet kommer att byggas ut till de tre samhällena finns det olika varianter att välja mellan.

– När det gäller Varola kan man bygga antingen från Skövde eller från Värsås. De två alternativen får man bedöma ekonomiskt. För Böja och Vristulven kan man tänka sig antingen ledningar eller att man bygger en ny anläggning där.

Kenneth Jensen själv kommer dock inte att vara delaktig i arbetet eftersom han redan nästa vecka har ett nytt jobb.

– På onsdag börjar jag min nya tjänst som förbundschef för Räddningstjänsten västra Blekinge. Jag kommer från Skåne från början men har bott länge i Blekinge eftersom jag tidigare var officer i flottan.