25 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:51

Igenväxning ett ökande problem

Sjön Lången växer igen. Markägare, fiskare och grannar har larmat om utvecklingen i flera år.
Nu drar Skövde kommun i gång en utredning som ska genomlysa frågan.

Det finns nämligen inga lätta lösningar. Lången är en så kallad slättsjö. Den är grund och har ett begränsat tillflöde. Under flera år har växtligheten i sjön ökat och enligt kommunalrådet Katarina Jonsson (M) – som har boende i Melldala – har en stor förändring skett över tid.

Flera intressenter har försökt få någon att ta i frågan, men vem som har ett ansvar att göra något är oklart. På onsdagen gav i alla fall kommunstyrelsens arbetsutskott klartecken till att låta samhällbyggnadsförvaltningen ta fram en utredning.

Syftet är att klargöra vad som ligger bakom problematiken med igenväxning. Utredningen ska också ta fram förslag till åtgärder och en skötselplan.

– Vi är beredda att lägga till pengar också, men först ska utredning göras, säger Katarina Jonsson.

Beslutet är ett svar på en skrivelse från Långens fiskevårdsområdesförening som pekade på låga vattennivåer och igenväxning.

– Men vattennivån är rätt, problemet är sedimenteringen av sjön, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).

Det finns nämligen inga lätta lösningar. Lången är en så kallad slättsjö. Den är grund och har ett begränsat tillflöde. Under flera år har växtligheten i sjön ökat och enligt kommunalrådet Katarina Jonsson (M) – som har boende i Melldala – har en stor förändring skett över tid.

Flera intressenter har försökt få någon att ta i frågan, men vem som har ett ansvar att göra något är oklart. På onsdagen gav i alla fall kommunstyrelsens arbetsutskott klartecken till att låta samhällbyggnadsförvaltningen ta fram en utredning.

Syftet är att klargöra vad som ligger bakom problematiken med igenväxning. Utredningen ska också ta fram förslag till åtgärder och en skötselplan.

– Vi är beredda att lägga till pengar också, men först ska utredning göras, säger Katarina Jonsson.

Beslutet är ett svar på en skrivelse från Långens fiskevårdsområdesförening som pekade på låga vattennivåer och igenväxning.

– Men vattennivån är rätt, problemet är sedimenteringen av sjön, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).