25 sep 2014 05:00

23 jan 2015 15:50

Ny lösning på reningsverkets bräddningar

Vassbäddarna kan bli lösningen på bräddningar från reningsverket.
– Vi skulle kunna använda dem som magasin och sedan leda tillbaka vattnet in i reningsverket, säger Kenneth Jensen, VA-chef i Skövde kommun.

Skövde kommun ansöker nu om ett nytt miljötillstånd för reningsverket och ska redovisa för länsstyrelsen hur man påverkar miljön.

Av olika skäl, exempelvis häftiga regn, händer det ibland att avloppsvatten bräddar och reningsverket släpper då ut endast delvis renat vatten.

– Vattnet har passerat viss rening och när det blir så mycket släpper vi ut en del för att skydda de mikroorganismer som finns i processen så att de inte ska slås ut, säger Kenneth Jensen, VA-chef i kommunen.

Det finns nu planer för hur man ska komma tillrätta med bräddningarna så att orenat vatten inte släpps ut i naturen.

– Vid reningsverket finns redan vassbäddar som anlades för flera år sedan och som från början hanterade slam. Dem vill vi hitta en annan användning för, säger Kenneth Jensen och fortsätter:

– Vi vill använda vassbäddarna som magasin. Där kan vi släppa ut vattnet och sedan ta in det igen i reningsverket. Slammet går i dag ut på exempelvis åkrar.

När det gäller ledningar som endast hanterar dagvatten ser man ständigt över kapaciteten.

– Till exempel när kommunen gör nya planer för vägnätet, då är vi med och tar reda på om vi kan placera ett dagvattenmagasin där.

Kenneth Jensen tror att det nya tillståndet kan vara klart nästa år. Man har begärt pengar för investeringar men han vill i dagsläget inte nämna någon summa.

Skövde kommun ansöker nu om ett nytt miljötillstånd för reningsverket och ska redovisa för länsstyrelsen hur man påverkar miljön.

Av olika skäl, exempelvis häftiga regn, händer det ibland att avloppsvatten bräddar och reningsverket släpper då ut endast delvis renat vatten.

– Vattnet har passerat viss rening och när det blir så mycket släpper vi ut en del för att skydda de mikroorganismer som finns i processen så att de inte ska slås ut, säger Kenneth Jensen, VA-chef i kommunen.

Det finns nu planer för hur man ska komma tillrätta med bräddningarna så att orenat vatten inte släpps ut i naturen.

– Vid reningsverket finns redan vassbäddar som anlades för flera år sedan och som från början hanterade slam. Dem vill vi hitta en annan användning för, säger Kenneth Jensen och fortsätter:

– Vi vill använda vassbäddarna som magasin. Där kan vi släppa ut vattnet och sedan ta in det igen i reningsverket. Slammet går i dag ut på exempelvis åkrar.

När det gäller ledningar som endast hanterar dagvatten ser man ständigt över kapaciteten.

– Till exempel när kommunen gör nya planer för vägnätet, då är vi med och tar reda på om vi kan placera ett dagvattenmagasin där.

Kenneth Jensen tror att det nya tillståndet kan vara klart nästa år. Man har begärt pengar för investeringar men han vill i dagsläget inte nämna någon summa.