30 sep 2014 21:00

07 jan 2015 10:00

Åklagarmyndigheten organiserar om

Nytt från och med den 1 oktober

Åklagarkamrarna i Skövde, Borås, Göteborg, Halmstad, Uddevalla och Internationella åklagarkammaren i Göteborg bildar inom kort Åklagarområde Väst. Niklas Sannerholm blir områdeschef.

Det är inte bara inom polisen som det organiseras om, även åklagarväsendet genomgår förändringar. Dessa påverkar också åklagarkammaren i Skövde. Från och med den 1 oktober kommer åklagarkammaren i Skövde att ingå i Åklagarområde Väst tillsammans med åklagarkamrarna i ytterligare fyra kommuner. Även Internationella åklagarkammaren i Göteborg ska ingå.

Enligt ett pressmeddelande från åklagarmyndigheten är Åklagarområde Väst ett av sju geografiska åklagarområden i landet. Upptagningsområdet motsvarar Region Väst i den nya Polismyndigheten, som bildas vid årsskiftet och omfattar Västra Götalands och Hallands län.

– Genom den nya organisationen kan vi samarbeta mer i området, till exempel genom att sätta till fler resurser i stora ärenden och genom att åklagare som är specialiserade på vissa brottstyper kan samverka mer, säger chefsåklagare Niklas Sannerholm som blir områdeschef i Åklagarområde Väst.

Det är inte bara inom polisen som det organiseras om, även åklagarväsendet genomgår förändringar. Dessa påverkar också åklagarkammaren i Skövde. Från och med den 1 oktober kommer åklagarkammaren i Skövde att ingå i Åklagarområde Väst tillsammans med åklagarkamrarna i ytterligare fyra kommuner. Även Internationella åklagarkammaren i Göteborg ska ingå.

Enligt ett pressmeddelande från åklagarmyndigheten är Åklagarområde Väst ett av sju geografiska åklagarområden i landet. Upptagningsområdet motsvarar Region Väst i den nya Polismyndigheten, som bildas vid årsskiftet och omfattar Västra Götalands och Hallands län.

– Genom den nya organisationen kan vi samarbeta mer i området, till exempel genom att sätta till fler resurser i stora ärenden och genom att åklagare som är specialiserade på vissa brottstyper kan samverka mer, säger chefsåklagare Niklas Sannerholm som blir områdeschef i Åklagarområde Väst.