30 sep 2014 16:23

07 jan 2015 10:00

Så ska Skövde styras

Valresultatet innebar ett nytt politiskt läge i Skövde kommun. Inget block fick majoritet och Sverigedemokraterna blev vågmästare. Men nu har den politiska ledningen enats om hur Skövde ska styras.

Alliansen kommer att fortsätta leda Skövde trots att de saknar majoritet. Enligt ett förslag som de fyra partierna gemensamt knåpat ihop får Alliansen majoritet i samtliga nämnder, från kommunstyrelsen och neråt. I kommunfullmäktige saknas dock majoritet och där får Alliansen i stället söka stöd hos andra partier i enskilda frågor.

Alla positiva

Förslaget har presenterats och godkänts av övriga fullmäktigepartier i Skövde.

– Jag har fått mandat som företrädare för Alliansen och bjudit in företrädare för samtliga partier och presenterat förslaget som vi tagit fram utifrån Skövdebornas bästa. Och alla partier är positiva och ställer sig bakom det, säger Katarina Jonsson (M).

– Vi är otroligt tacksamma för Skövdes del att vi har landat i den här överenskommelsen. Alla partier har tagit ansvar för att styra Skövde framåt, men vi vill också rikta ett extra ödmjukt tack till Socialdemokraterna som i förslaget väljer att inte ingå någon valteknisk samverkan, säger Katarina Jonsson.

Speglar valresultatet

Förslaget har arbetats fram med hänsyn till valresultatet men också efter de premisser som tros vara de bästa för Skövde och Skövdeborna. I kommunstyrelsen får Alliansen 8 mandat (5 ersättare), Socialdemokraterna 5 (4 ersättare), Miljöpartiet och Vänsterpartiet (som ingår en valteknisk samverkan) delar på 1 (1 ersättare) och Sverigedemokraterna får det 15:e mandatet (samt 1 ersättare).

SD får också 1 mandat i skol- och utbildningsnämnden (plus ersättare) samt en ersättarplats i kultur-, fritids- och omvårdnadsnämnden.

– Sverigedemokraterna är demokratiskt valda och de ska mötas med respekt. De ska ha full möjlighet att utöva politik, säger Conny Brännberg (KD), och förtydligar att mandatfördelningen avspeglar Skövdebornas röstande.

Enligt alliansföreträdarna köpte de övriga partierna förslaget av mandatfördelning rakt av och några särskilda löften om det ena eller andra ska inte ha lagts. Det blev alltså inga förhandlingar om förslaget.

– Det är Skövdeandan som lever vidare, säger Ulla-Britt Hagström (FP).

Leif Walterum (C) poängterar att kraven på Skövde och den politiska ledningen är fortsatt höga när det gäller kommunens roll som draglok i regionen.

Alliansen kommer att fortsätta leda Skövde trots att de saknar majoritet. Enligt ett förslag som de fyra partierna gemensamt knåpat ihop får Alliansen majoritet i samtliga nämnder, från kommunstyrelsen och neråt. I kommunfullmäktige saknas dock majoritet och där får Alliansen i stället söka stöd hos andra partier i enskilda frågor.

Alla positiva

Förslaget har presenterats och godkänts av övriga fullmäktigepartier i Skövde.

– Jag har fått mandat som företrädare för Alliansen och bjudit in företrädare för samtliga partier och presenterat förslaget som vi tagit fram utifrån Skövdebornas bästa. Och alla partier är positiva och ställer sig bakom det, säger Katarina Jonsson (M).

– Vi är otroligt tacksamma för Skövdes del att vi har landat i den här överenskommelsen. Alla partier har tagit ansvar för att styra Skövde framåt, men vi vill också rikta ett extra ödmjukt tack till Socialdemokraterna som i förslaget väljer att inte ingå någon valteknisk samverkan, säger Katarina Jonsson.

Speglar valresultatet

Förslaget har arbetats fram med hänsyn till valresultatet men också efter de premisser som tros vara de bästa för Skövde och Skövdeborna. I kommunstyrelsen får Alliansen 8 mandat (5 ersättare), Socialdemokraterna 5 (4 ersättare), Miljöpartiet och Vänsterpartiet (som ingår en valteknisk samverkan) delar på 1 (1 ersättare) och Sverigedemokraterna får det 15:e mandatet (samt 1 ersättare).

SD får också 1 mandat i skol- och utbildningsnämnden (plus ersättare) samt en ersättarplats i kultur-, fritids- och omvårdnadsnämnden.

– Sverigedemokraterna är demokratiskt valda och de ska mötas med respekt. De ska ha full möjlighet att utöva politik, säger Conny Brännberg (KD), och förtydligar att mandatfördelningen avspeglar Skövdebornas röstande.

Enligt alliansföreträdarna köpte de övriga partierna förslaget av mandatfördelning rakt av och några särskilda löften om det ena eller andra ska inte ha lagts. Det blev alltså inga förhandlingar om förslaget.

– Det är Skövdeandan som lever vidare, säger Ulla-Britt Hagström (FP).

Leif Walterum (C) poängterar att kraven på Skövde och den politiska ledningen är fortsatt höga när det gäller kommunens roll som draglok i regionen.

  • Carl Johan Hjerpe