30 sep 2014 06:00

23 jan 2015 15:51

Nya planer för Sandtorget

Centrumutredning presenterades

FÖRSLAG. Arenaområdet, Ekedal, kvarteret Duvan och Mariesjöområdet pekas ut som platser för framtida bostäder i en ny kommunal utredning. Även området runt Helenaskolan diskuteras som möjligt för bostadsexpansion.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en fördjupad översiktsplan för centrum som nu läggs fram för politikerna. Ett av målen är att hitta 1 000 nya bostäder i centrumnära lägen vilket samhällsbyggnadschefen Eva Darolf Linnros tror är möjligt.

– 1 000 nya bostäder klarar vi, men vi tror inte på att lägga energin i stadskärna utan i de centrumnära delarna, säger hon.

Arenaområdet pekas ut som lämpligt för bostäder, kontor och utbildning. Här har kongresshall och hotell diskuterats i många år, men förslaget tar inte ställning i den frågan.

– Vi spelar med olika möjligheter, säger Eva Darolf.

Det samma gäller kvarteret där Helenaskolan ligger. I dag är marken utmärkt för utbildning, men här öppnas upp för nya bostäder.

Kanske är det möjligt att utnyttja den attraktiva centrummarken för både skola och bostäder. Även tomten på andra sidan Hjovägen (tidigare bensinmack) har potential för bostäder.

Runt Ekedal pågår redan ett arbete som tittar bostäder. Fastighetsägaren Arne Lorentzon vill bygga i kvarteret Duvan längs Vadsboleden som också pekas ut som möjligt liksom Mariesjöområdet.

I den fördjupade översiktsplanen föreslås att Sandtorget försvinner som parkeringsplats till förmån för ett aktivitetstorg med plats för utomhusserveringar, men också för ny byggnad för handel.

Sänkt hastighet

Hertig Johans gata föreslås bli gångfartsgata där bilarnas hastighet begränsas till gångfart. Tanken är att skapa mer plats för uteserveringar och aktiviteter.

Förslaget presenterades av tjänstemännen för fullmäktigeledamöterna under måndagen, men processen är bara i sin början. Säger kommunstyrelsen ja kommer den fördjupade översiktsplanen ställas ut för samråd. Målet är att den slutliga planen ska antas i oktober 2015.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en fördjupad översiktsplan för centrum som nu läggs fram för politikerna. Ett av målen är att hitta 1 000 nya bostäder i centrumnära lägen vilket samhällsbyggnadschefen Eva Darolf Linnros tror är möjligt.

– 1 000 nya bostäder klarar vi, men vi tror inte på att lägga energin i stadskärna utan i de centrumnära delarna, säger hon.

Arenaområdet pekas ut som lämpligt för bostäder, kontor och utbildning. Här har kongresshall och hotell diskuterats i många år, men förslaget tar inte ställning i den frågan.

– Vi spelar med olika möjligheter, säger Eva Darolf.

Det samma gäller kvarteret där Helenaskolan ligger. I dag är marken utmärkt för utbildning, men här öppnas upp för nya bostäder.

Kanske är det möjligt att utnyttja den attraktiva centrummarken för både skola och bostäder. Även tomten på andra sidan Hjovägen (tidigare bensinmack) har potential för bostäder.

Runt Ekedal pågår redan ett arbete som tittar bostäder. Fastighetsägaren Arne Lorentzon vill bygga i kvarteret Duvan längs Vadsboleden som också pekas ut som möjligt liksom Mariesjöområdet.

I den fördjupade översiktsplanen föreslås att Sandtorget försvinner som parkeringsplats till förmån för ett aktivitetstorg med plats för utomhusserveringar, men också för ny byggnad för handel.

Sänkt hastighet

Hertig Johans gata föreslås bli gångfartsgata där bilarnas hastighet begränsas till gångfart. Tanken är att skapa mer plats för uteserveringar och aktiviteter.

Förslaget presenterades av tjänstemännen för fullmäktigeledamöterna under måndagen, men processen är bara i sin början. Säger kommunstyrelsen ja kommer den fördjupade översiktsplanen ställas ut för samråd. Målet är att den slutliga planen ska antas i oktober 2015.