01 okt 2014 19:00

07 jan 2015 10:00

Mer pengar till hemvården

Omvårdnadsnämnden höjer ersättningen inom hemvården.
– Den har varit låg och har inte setts över på flera år, säger förvaltningschefen Per Granat.

Det kallas EBV-ersättning och är en ”prislista” där varje insats inom hemvården ger ersättning till utföraren oavsett om det är kommunen eller privat utförare.

Kommunens egen hemvård har i flera år gått med kraftiga underskott, men nu höjs ersättningen på flera punkter. Höjningen kostar nämnden totalt 4,2 miljoner kronor vilket är en liten del av de 120 miljoner kronor per år som hemvården kostar Skövde kommun.

För stor kostym

Hemvården öppnade upp för privata utförare 2011 och i dag utförs 17 procent av externa aktörer, främst Systrarna Odh. Kommunen har fortfarande för stor kostym i sin organisation.

– Vi har kvar en omställningsproblematik efter att ha förlorat 20 000 timmar. Personal har inte sagts upp, men det sker en successiv avtrappning vid naturliga avgångar, säger Granat.

Inom hemvården införs nu också ett nytt planeringssystem som väntas optimera schemaläggning.

Omvårdnadsnämnden ser ut att gå mot ett överskott på nio miljoner kronor för 2014, men enligt Granat har det varit en medveten strategi under året för att skapa stabilitet i förvaltningens kostnader och skapa utrymme inför 2015.

Det kallas EBV-ersättning och är en ”prislista” där varje insats inom hemvården ger ersättning till utföraren oavsett om det är kommunen eller privat utförare.

Kommunens egen hemvård har i flera år gått med kraftiga underskott, men nu höjs ersättningen på flera punkter. Höjningen kostar nämnden totalt 4,2 miljoner kronor vilket är en liten del av de 120 miljoner kronor per år som hemvården kostar Skövde kommun.

För stor kostym

Hemvården öppnade upp för privata utförare 2011 och i dag utförs 17 procent av externa aktörer, främst Systrarna Odh. Kommunen har fortfarande för stor kostym i sin organisation.

– Vi har kvar en omställningsproblematik efter att ha förlorat 20 000 timmar. Personal har inte sagts upp, men det sker en successiv avtrappning vid naturliga avgångar, säger Granat.

Inom hemvården införs nu också ett nytt planeringssystem som väntas optimera schemaläggning.

Omvårdnadsnämnden ser ut att gå mot ett överskott på nio miljoner kronor för 2014, men enligt Granat har det varit en medveten strategi under året för att skapa stabilitet i förvaltningens kostnader och skapa utrymme inför 2015.