01 okt 2014 20:01

07 jan 2015 10:20

Behöver mer pengar till konstgräset

LILLEGÅRDEN: Planerna blir dyrare

De planerade konstgräsplanerna på Lillegården blir dyrare än väntat. Fritidsnämnden har nu begärt ytterligare två miljoner kronor för att finansiera planerna.

Egentligen var det tänkt att arbetet med konstgräsplanerna skulle pågå nu under hösten, men som SLA tidigare berättat har planerna (på planerna) flyttats fram ett år.

Det beror på att projektet först inte godkändes av Miljönämnden, som ansåg att en reservvattentäkt äventyrades, men efter en del korrigeringar godkände Mös underlaget för några veckor sedan.

Men flera förändringar, bland annat ett mer miljösäkert granulat (grövre korn), innebar en stigande prislapp och fritidsnämnden har därför bett kommunfullmäktige om ytterligare två miljoner kronor för att kunna genomföra projektet. De har också begärt en utökad driftsbudget av samma skäl.

– Det är synpunkterna som gjort planerna dyrare. Och eftersom det har funnits en osäkerhet kring vattentäkten så flyttar vi konstgräset från A- och B-planerna till C- och D-planerna, vilket gör att vi kommer bort längre från täkten, säger Kaj-Eve Enroth (FP), ordförande i fritidsnämnden.

Totalkostnaden för anläggandet beräknas nu till 14 miljoner kronor. En ny upphandling görs och själva anläggningsarbetet väntas starta direkt efter Skadevi cup 2015.

Egentligen var det tänkt att arbetet med konstgräsplanerna skulle pågå nu under hösten, men som SLA tidigare berättat har planerna (på planerna) flyttats fram ett år.

Det beror på att projektet först inte godkändes av Miljönämnden, som ansåg att en reservvattentäkt äventyrades, men efter en del korrigeringar godkände Mös underlaget för några veckor sedan.

Men flera förändringar, bland annat ett mer miljösäkert granulat (grövre korn), innebar en stigande prislapp och fritidsnämnden har därför bett kommunfullmäktige om ytterligare två miljoner kronor för att kunna genomföra projektet. De har också begärt en utökad driftsbudget av samma skäl.

– Det är synpunkterna som gjort planerna dyrare. Och eftersom det har funnits en osäkerhet kring vattentäkten så flyttar vi konstgräset från A- och B-planerna till C- och D-planerna, vilket gör att vi kommer bort längre från täkten, säger Kaj-Eve Enroth (FP), ordförande i fritidsnämnden.

Totalkostnaden för anläggandet beräknas nu till 14 miljoner kronor. En ny upphandling görs och själva anläggningsarbetet väntas starta direkt efter Skadevi cup 2015.

  • Carl Johan Hjerpe