01 okt 2014 13:48

07 jan 2015 10:20

Bra betyg för pedagogikutbildning

Magisterutbildningen i pedagogik vid Högskolan i Skövde får omdömet ”hög kvalitet” av Universitetskanslersämbetet.

Sex examensmål på utbildningen har granskats och högskolan fick omdömet ”hög kvalitet” på fem och ”mycket hög kvalitet” på ett, vilket var metodkunskap.

– En anledning till att vi får höga omdömen är för att det finns en tydlig utbildningsdesign av hela utbildningen och att det finns en tydlig relation mellan nationella mål, lokala mål och den undervisning som sker, säger Erik Andersson, lektor i pedagogik.

UKÄ har offentliggjort resultaten från den rikstäckande utvärdering som granskat totalt 57 utbildningar i pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap i Sverige.

Magisterutbildningen i pedagogik vid Högskolan i Skövde får omdömet ”hög kvalitet” av Universitetskanslersämbetet.

Sex examensmål på utbildningen har granskats och högskolan fick omdömet ”hög kvalitet” på fem och ”mycket hög kvalitet” på ett, vilket var metodkunskap.

– En anledning till att vi får höga omdömen är för att det finns en tydlig utbildningsdesign av hela utbildningen och att det finns en tydlig relation mellan nationella mål, lokala mål och den undervisning som sker, säger Erik Andersson, lektor i pedagogik.

UKÄ har offentliggjort resultaten från den rikstäckande utvärdering som granskat totalt 57 utbildningar i pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap i Sverige.