01 okt 2014 20:31

07 jan 2015 10:20

Fem miljoner till flygplatsbolaget

Skövde Flygplats AB får fem miljoner kronor i ett ovillkorat aktieägartillskott. Tidigare finansierade verksamheten med årliga driftsbidrag, men dessa har plockats bort.

I stället ska finansieringen ske genom koncernbidrag från kommunala bolag som går med vinst. Koncernbidragen kommer först i maj 2015 och därför får nu bolaget fem miljoner kronor för att aktiekapitalet ska hållas intakt och för att säkerställa likviditeten i bolaget.

Ksau godkände finansieringen på onsdagen, men frågan ska upp upp i fullmäktige.

I stället ska finansieringen ske genom koncernbidrag från kommunala bolag som går med vinst. Koncernbidragen kommer först i maj 2015 och därför får nu bolaget fem miljoner kronor för att aktiekapitalet ska hållas intakt och för att säkerställa likviditeten i bolaget.

Ksau godkände finansieringen på onsdagen, men frågan ska upp upp i fullmäktige.