01 okt 2014 17:33

07 jan 2015 10:20

Slakteriet fick tillstånd

Länsstyrelsen i Västra Götaland beviljar Skövde slakteri AB tillstånd att utöka sin verksamhet.

Tillståndet innebär att anläggningen får slakta upp till 50 000 ton per år och stycka upp till 20 000 ton styckningsvikt per år.

I villkoren för miljötillståndet finns bland annat krav på att luktstörningar måste åtgärdas. Om olägenheterna i form av lukt uppstår i omgivningen ska bolaget vidta tillräckliga åtgärder så att olägenheterna upphör.

Länsstyrelsen i Västra Götaland beviljar Skövde slakteri AB tillstånd att utöka sin verksamhet.

Tillståndet innebär att anläggningen får slakta upp till 50 000 ton per år och stycka upp till 20 000 ton styckningsvikt per år.

I villkoren för miljötillståndet finns bland annat krav på att luktstörningar måste åtgärdas. Om olägenheterna i form av lukt uppstår i omgivningen ska bolaget vidta tillräckliga åtgärder så att olägenheterna upphör.