01 okt 2014 07:00

23 jan 2015 15:51

Asplunds bygg: "Inte vårt ansvar"

Asplunds bygg frånsäger sig allt ansvar för byggmissen vid Billingskolans idrottshall.
– Vi har följt ritningarna och några andra mått har det aldrig varit tal om, säger arbetschefen Leif Forsell.

Företaget tog över byggentreprenaden för nya Billingskolan i december 2012 när Lidköpingsföretaget Backgården gick i konkurs. Enligt Leif Forsell har Asplunds bygg fullgjort sitt uppdrag till punkt och pricka, när man uppfört byggnaden efter de ritningar som fanns.

– Vid slutbesiktningen har en opartisk besiktningsman varit med och kontrollerat att vi har byggt efter ritningarna, och det fanns inga invändningar överhuvudtaget när det gäller Billingskolan och dess idrottshall. Allt stämmer enligt de ritningar och handlingar som alla inblandade har haft att tillgå i projektet, och det vet kommunen om, säger Forsell och menar att misstaget med det invändiga måttet troligtvis uppstått redan i projekteringsarbetet.

– Någonstans har det sannolikt blivit fel och sedan har det följt med hela vägen utan att det upptäckts, men det är inget ansvar som ligger på oss som byggentreprenör. Måtten på en ritning är en fråga främst för beställaren (Skövde kommun) och arkitekterna.

Hade det gått att ändra måtten så att man hade fått en fullstor hall invändigt?

– Självklart. Hade man påpekat detta i god tid innan vi började bygga hade det gått att flytta väggarna några meter, det hade inte varit någon stor sak. Men min uppfattning är att samtliga i byggprocessen var på det klara med vilka mått det handlade om.

Företaget tog över byggentreprenaden för nya Billingskolan i december 2012 när Lidköpingsföretaget Backgården gick i konkurs. Enligt Leif Forsell har Asplunds bygg fullgjort sitt uppdrag till punkt och pricka, när man uppfört byggnaden efter de ritningar som fanns.

– Vid slutbesiktningen har en opartisk besiktningsman varit med och kontrollerat att vi har byggt efter ritningarna, och det fanns inga invändningar överhuvudtaget när det gäller Billingskolan och dess idrottshall. Allt stämmer enligt de ritningar och handlingar som alla inblandade har haft att tillgå i projektet, och det vet kommunen om, säger Forsell och menar att misstaget med det invändiga måttet troligtvis uppstått redan i projekteringsarbetet.

– Någonstans har det sannolikt blivit fel och sedan har det följt med hela vägen utan att det upptäckts, men det är inget ansvar som ligger på oss som byggentreprenör. Måtten på en ritning är en fråga främst för beställaren (Skövde kommun) och arkitekterna.

Hade det gått att ändra måtten så att man hade fått en fullstor hall invändigt?

– Självklart. Hade man påpekat detta i god tid innan vi började bygga hade det gått att flytta väggarna några meter, det hade inte varit någon stor sak. Men min uppfattning är att samtliga i byggprocessen var på det klara med vilka mått det handlade om.