01 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:51

Kul kulturhöst väntar de yngre

SKÖVDE: Kulturkul har mycket på gång under hösten

Kulturkul är en satsning för att barn upp till 12 år ska kunna engagera sig i kultur på ett kontinuerligt sätt. Det är för andra året i rad som kulturförvaltningen går samman för höstens Kulturkul.

Under hösten arrangeras det varje lördag någon form av kulturaktivitet inom Skövdes kommun. Sedan ett år tillbaka har de som arbetar inom kulturförvaltningen drivit ett samarbete för att göra det lättare för barn upp till 12 år att ta del av det som erbjuds inom kulturen i Skövde.

– Förra året fick vi väldigt mycket positiv respons, säger Anna Palm som är konstpedagog.

– Det finns en efterfrågan om aktiviteter för barn, speciellt där man får möjlighet att göra saker tillsammans med andra, säger Johanna Müntzing, barnbibliotekarie i Södra Ryd.

Redan startat

Årets första kulturkulslördag ägde rum under den gångna helgen, men åtta stycken återstår, varav nästa lördag bjuder på berättarteater på Södra Ryds bibliotek.

– Det kommer att arrangeras mycket varierade aktiviteter, men allt är fortfarande inte färdigplanerat ännu, säger Karoline Svensson som arbetar som museipedagod.

– Kulturkul är något kontinuerligt. Det gör att föräldrarna vet att de alltid kan hitta på något under höstens lördagar, säger Anders Ericsson, kultursekreterare.

Under hösten arrangeras det varje lördag någon form av kulturaktivitet inom Skövdes kommun. Sedan ett år tillbaka har de som arbetar inom kulturförvaltningen drivit ett samarbete för att göra det lättare för barn upp till 12 år att ta del av det som erbjuds inom kulturen i Skövde.

– Förra året fick vi väldigt mycket positiv respons, säger Anna Palm som är konstpedagog.

– Det finns en efterfrågan om aktiviteter för barn, speciellt där man får möjlighet att göra saker tillsammans med andra, säger Johanna Müntzing, barnbibliotekarie i Södra Ryd.

Redan startat

Årets första kulturkulslördag ägde rum under den gångna helgen, men åtta stycken återstår, varav nästa lördag bjuder på berättarteater på Södra Ryds bibliotek.

– Det kommer att arrangeras mycket varierade aktiviteter, men allt är fortfarande inte färdigplanerat ännu, säger Karoline Svensson som arbetar som museipedagod.

– Kulturkul är något kontinuerligt. Det gör att föräldrarna vet att de alltid kan hitta på något under höstens lördagar, säger Anders Ericsson, kultursekreterare.

  • Erica Augustsson