01 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:51

Timmersdala kan få asylboende

Företagare vill bygga om Sjödalshus gamla lokaler

Ett företag vill öppna asylboende i Timmersdala för upp till 200 personer och har lämnat ett anbud till Migrationsverket.
– Vi hoppas på snabbt svar, säger Bertil Anderson, Ängås fastigheter AB.

Bertil Anderson har genom Kungsbackaföretaget Ängås fastigheter AB lämnat anbud till Migrationsverket om ett asylboende för upp till 200 personer i Timmersdala.

– Jag ordnar med anbudsförfarandet, men det är egentligen en lokal fastighetsägare som ligger bakom planerna. Jag kommer bara att stötta ekonomiskt, säger Anderson som redan i dag på samma sätt är delaktig i åtta asylboenden i Västsverige.

Enligt planerna är det Sjödalshus gamla lokaler i centrala Timmersdala som är aktuella.

– Det är inte alls säkert att Timmersdala får klartecken, men om det blir så är jag säker på att det kommer att bli ett utmärkt boende, säger Anderson.

– Men det kommer att krävas omfattande ombyggnation av lokalerna. Om det sedan blir för 200 personer eller 120, det kan jag inte säga idag. Det exakta antalet platser blir en senare fråga.

Anderson hoppas på svar från Migrationsverket inom ett par veckor men säger också att processen kan försenas av överklaganden.

När ett företag har ansökt om att öppna asylboende ska man informera den kommun det berör. Det har Bertil Anderson gjort.

– Vi har varit och tittat på lokalerna – det krävs mycket för att ett boende ska bli möjligt. För tillfället är det inte en kommunal fråga, men kan senare bli ett bygglovsärende, säger Saeed Ardane, socialchef i Skövde.

SLA har sökt fastighetsägaren, dock utan framgång.

Migrationsverket genomför alltså en direktupphandling av tillfälligt boende för asylsökande, den beräknas vara klar under oktober. Sista anbudsdag var 24 september. Under pågående upphandling kommenterar Migrationsverket inte vilka leverantörer, hur många platser eller i vilka kommuner ett nytt boende eventuellt kan bli aktuellt.

Bertil Anderson har genom Kungsbackaföretaget Ängås fastigheter AB lämnat anbud till Migrationsverket om ett asylboende för upp till 200 personer i Timmersdala.

– Jag ordnar med anbudsförfarandet, men det är egentligen en lokal fastighetsägare som ligger bakom planerna. Jag kommer bara att stötta ekonomiskt, säger Anderson som redan i dag på samma sätt är delaktig i åtta asylboenden i Västsverige.

Enligt planerna är det Sjödalshus gamla lokaler i centrala Timmersdala som är aktuella.

– Det är inte alls säkert att Timmersdala får klartecken, men om det blir så är jag säker på att det kommer att bli ett utmärkt boende, säger Anderson.

– Men det kommer att krävas omfattande ombyggnation av lokalerna. Om det sedan blir för 200 personer eller 120, det kan jag inte säga idag. Det exakta antalet platser blir en senare fråga.

Anderson hoppas på svar från Migrationsverket inom ett par veckor men säger också att processen kan försenas av överklaganden.

När ett företag har ansökt om att öppna asylboende ska man informera den kommun det berör. Det har Bertil Anderson gjort.

– Vi har varit och tittat på lokalerna – det krävs mycket för att ett boende ska bli möjligt. För tillfället är det inte en kommunal fråga, men kan senare bli ett bygglovsärende, säger Saeed Ardane, socialchef i Skövde.

SLA har sökt fastighetsägaren, dock utan framgång.

Migrationsverket genomför alltså en direktupphandling av tillfälligt boende för asylsökande, den beräknas vara klar under oktober. Sista anbudsdag var 24 september. Under pågående upphandling kommenterar Migrationsverket inte vilka leverantörer, hur många platser eller i vilka kommuner ett nytt boende eventuellt kan bli aktuellt.