01 okt 2014 07:00

23 jan 2015 15:51

Utbyggnad kan bli aktuell

Missen på arkitektritningen upptäcktes aldrig

Skövde kommun utreder om det är möjligt att bygga ut Billingskolans nya idrottshall så att den får en fullstor spelyta.
– I det här läget måste vi undersöka om det är rimligt och till vilken kostnad, säger Karl Alexandersson, teknisk chef vid Skövde kommun.

Dagen efter SLA:s avslöjande att Billingskolans nya idrottshall inte är 40x20 meter utan endast mäter 37x18, rådde operation felsökning på tekniska kontoret i stadshuset. Den pinsamma byggmissen som innebär att Skövdes senaste tillskott på hallsidan inte kan stå värd för tävlingsarrangemang i handboll, innebandy och futsal utreds nu in i minsta detalj.

Fel på ritningen

Kommunen vet redan att arkitektfirman Whites ritningar inte stämmer överens med de krav man ställt i projekteringen om en fullstor spelyta. Ritningarna visar att ytterväggarna står placerade på det mått Skövde kommun angivit som invändigt planmått.

– Om arkitekten misstagit spelytan för den totala golvytan vet vi inte än, men en kunnig projektör har givetvis full koll på vad en fullstor hall innebär. Oavsett så har det i gått obemärkt förbi alla led i byggprocessen. I efterhand kan man tycka att det är många som har anledning att rannsaka sig själva och borde ha upptäckt detta. Tyvärr har ingen reagerat och vi sitter själva i högsta grad på de anklagades bänk, säger Karl Alexandersson självkritiskt.

Kan byggas ut

Oavsett felkällan har kommunen tagit juridisk hjälp för att titta närmare på om det finns underlag för att driva en ekonomisk process i ärendet. Parallellt med detta utreder man även möjligheten och kostnaden för att redan nu bygga ut den nya idrottshallen. I praktiken skulle det räcka att flytta två ytterväggar, en kortsida och en långsida, för att skapa nödvändig extra yta.

– Nu har vi hamnat i den här situationen och då måste vi se över alla möjligheter att ställa saker och ting tillrätta.

Dagen efter SLA:s avslöjande att Billingskolans nya idrottshall inte är 40x20 meter utan endast mäter 37x18, rådde operation felsökning på tekniska kontoret i stadshuset. Den pinsamma byggmissen som innebär att Skövdes senaste tillskott på hallsidan inte kan stå värd för tävlingsarrangemang i handboll, innebandy och futsal utreds nu in i minsta detalj.

Fel på ritningen

Kommunen vet redan att arkitektfirman Whites ritningar inte stämmer överens med de krav man ställt i projekteringen om en fullstor spelyta. Ritningarna visar att ytterväggarna står placerade på det mått Skövde kommun angivit som invändigt planmått.

– Om arkitekten misstagit spelytan för den totala golvytan vet vi inte än, men en kunnig projektör har givetvis full koll på vad en fullstor hall innebär. Oavsett så har det i gått obemärkt förbi alla led i byggprocessen. I efterhand kan man tycka att det är många som har anledning att rannsaka sig själva och borde ha upptäckt detta. Tyvärr har ingen reagerat och vi sitter själva i högsta grad på de anklagades bänk, säger Karl Alexandersson självkritiskt.

Kan byggas ut

Oavsett felkällan har kommunen tagit juridisk hjälp för att titta närmare på om det finns underlag för att driva en ekonomisk process i ärendet. Parallellt med detta utreder man även möjligheten och kostnaden för att redan nu bygga ut den nya idrottshallen. I praktiken skulle det räcka att flytta två ytterväggar, en kortsida och en långsida, för att skapa nödvändig extra yta.

– Nu har vi hamnat i den här situationen och då måste vi se över alla möjligheter att ställa saker och ting tillrätta.