02 okt 2014 07:19

07 jan 2015 10:20

Varola blir först ut i VA-utbyggnad

Varola blir det område som först blir aktuellt när Skövde kommun bygger ut sitt kommunala VA-nät. 2016 blir preliminärt den utbyggnaden av.

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade frågan på bordet i går och där föreslås följande turordning.

2016: Varola.

2018:Böja

2020: Vristulven.

2022: Lången.

– Varola är tjänstemännens förslag och partigrupperna är överens om att börja där. Vi vill ge tydliga besked så att fastighetsägare inte gör onödiga investeringar, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).

Den sammantaget största miljö- och hälsoskyddsvinsten görs enligt en konsultrapport vid en utbyggnad i Varola där 31 fastigheter berörs.

Fastighetsägare runt Vristulven har länge väntat på besked om utbyggnadsmöjligheter vid sjön. Nu dröjer en utbyggnad troligen till 2020.

– Vi klarar inte praktiskt att bygga ut mer än ett område vartannat åt och Böja behöver byggas före Vristulven, säger Walterum.

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

De fyra områdena ska bli kommunala verksamhetsområden för VA vilket innebär att samtliga fastigheter i området ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade frågan på bordet i går och där föreslås följande turordning.

2016: Varola.

2018:Böja

2020: Vristulven.

2022: Lången.

– Varola är tjänstemännens förslag och partigrupperna är överens om att börja där. Vi vill ge tydliga besked så att fastighetsägare inte gör onödiga investeringar, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).

Den sammantaget största miljö- och hälsoskyddsvinsten görs enligt en konsultrapport vid en utbyggnad i Varola där 31 fastigheter berörs.

Fastighetsägare runt Vristulven har länge väntat på besked om utbyggnadsmöjligheter vid sjön. Nu dröjer en utbyggnad troligen till 2020.

– Vi klarar inte praktiskt att bygga ut mer än ett område vartannat åt och Böja behöver byggas före Vristulven, säger Walterum.

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

De fyra områdena ska bli kommunala verksamhetsområden för VA vilket innebär att samtliga fastigheter i området ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.