02 okt 2014 07:19

07 jan 2015 10:20

"Planen får inte lägga en död hand"

Lång process för översiktsplan

Kommunledningen är nöjd med förslaget till den fördjupade översiktsplan för centrum som tagits fram.
Nu väntar ett ettårigt arbete med att den ska vinna laga kraft.

SLA skrev om planen i tisdagens tidning. Där skissas framtida markanvändning för flera strategiska och viktiga områden i de centrala delarna av Skövde.

Målet är att hitta platser för totalt 1 000 bostäder där Arenaområdet, Ekedal och Mariesjö pekas ut som viktiga bitar för det målet.

Planen går nu ut på samråd (20 oktober – 22 december) och i oktober nästa år väntas fullmäktige besluta om den. Samtidigt finns flera aktörer – SLA har skrivit om Arne Lorentzons planer i kvarteret Duvan – som redan har långt gånga idéer.

– Vi har varit tydliga med att man kan jobba vidare med dessa under tiden. Planen får inte lägga en död hand över möjligheterna, säger kommunalrådet Leif Walterum (C)

Centerpartiet vill se kongresshall vid Arenaområdet, men där tar inte planen ställning.

– Det kanske är något som vi återkommer till i Alliansens programförklaring för den här mandatperioden, kommenterar Walterum lätt hemlighetsfullt.

– Däremot sätter vi ned foten kring Västerhöjd. Gymnasiet ska vara kvar där och ha en möjlighet att växa där.

SLA skrev om planen i tisdagens tidning. Där skissas framtida markanvändning för flera strategiska och viktiga områden i de centrala delarna av Skövde.

Målet är att hitta platser för totalt 1 000 bostäder där Arenaområdet, Ekedal och Mariesjö pekas ut som viktiga bitar för det målet.

Planen går nu ut på samråd (20 oktober – 22 december) och i oktober nästa år väntas fullmäktige besluta om den. Samtidigt finns flera aktörer – SLA har skrivit om Arne Lorentzons planer i kvarteret Duvan – som redan har långt gånga idéer.

– Vi har varit tydliga med att man kan jobba vidare med dessa under tiden. Planen får inte lägga en död hand över möjligheterna, säger kommunalrådet Leif Walterum (C)

Centerpartiet vill se kongresshall vid Arenaområdet, men där tar inte planen ställning.

– Det kanske är något som vi återkommer till i Alliansens programförklaring för den här mandatperioden, kommenterar Walterum lätt hemlighetsfullt.

– Däremot sätter vi ned foten kring Västerhöjd. Gymnasiet ska vara kvar där och ha en möjlighet att växa där.