02 okt 2014 22:28

07 jan 2015 10:20

Fler demensplatser behövs

Trycket på kommunens demensboenden ökar och omvårdnadsförvaltningen får nu nämndens uppdrag att se över situationen.

– Den får titta på om vi kan omvandla somatiska platser till demensplatser, säger ordförande Ann-Katrin Jönsson (KD).

Det handlar i så fall om 5–10 platser. Avdelningen Gläntan på Norrmalm stängdes av besparingsskäl i fjol, men den är inte aktuell att öppna igen utan utökningen måste ske inom befintliga platser säger Jönsson.

– Den får titta på om vi kan omvandla somatiska platser till demensplatser, säger ordförande Ann-Katrin Jönsson (KD).

Det handlar i så fall om 5–10 platser. Avdelningen Gläntan på Norrmalm stängdes av besparingsskäl i fjol, men den är inte aktuell att öppna igen utan utökningen måste ske inom befintliga platser säger Jönsson.