02 okt 2014 19:25

23 jan 2015 15:51

Knutpunkt för spel och kulturarv

För tredje året i rad arrangerade Högskolan i Skövde ett seminarium med fokus på när kulturarv möter spelteknologi. Under två dagar var högskolan en plattform där studenter, kulturarvsaktörer, spelutvecklare och forskare möttes.

Över 500 spelutvecklare finns samlade på Högskolan i Skövde, vilket leder till många möjligheter när seminarier som dessa arrangeras.

– Det är en fantastisk plattform för att knyta kontakter mellan spelutvecklare och kulturarvsaktörer, säger Lars Vipsjö som arbetar som lektor i Medier, estetik och berättande på Högskolan i Skövde.

Diverse projekt presenterades under seminariets två dagar, och Lars har förhoppningar att det ska leda till verkliga samarbeten.

– Tidigare år är det många samarbeten som har inletts mellan studenter och faktiska organisationer, tack vare högskolans seminarium, säger han.

Uppemot 30 personer har infunnit sig på de olika presentationerna, men med tanke på att intresse för vad man engagerar sig i varierar, så har besöksantalet varit högre enligt Lars.

– Förhoppningsvis så kan studenter få möjligheten att göra sina examensarbeten mot faktiska uppdragsgivare, säger han.

Flera besökare från Halland och Bohuslän som representerar museer och besöksmål var på plats på högskolan under årets seminarium.

– Det är roligt att vi kan arbeta och synas i hela regionen, men man får inte heller glömma hur viktigt det här är för den lokala delen i Skövde, sammanfattar Lars.

Över 500 spelutvecklare finns samlade på Högskolan i Skövde, vilket leder till många möjligheter när seminarier som dessa arrangeras.

– Det är en fantastisk plattform för att knyta kontakter mellan spelutvecklare och kulturarvsaktörer, säger Lars Vipsjö som arbetar som lektor i Medier, estetik och berättande på Högskolan i Skövde.

Diverse projekt presenterades under seminariets två dagar, och Lars har förhoppningar att det ska leda till verkliga samarbeten.

– Tidigare år är det många samarbeten som har inletts mellan studenter och faktiska organisationer, tack vare högskolans seminarium, säger han.

Uppemot 30 personer har infunnit sig på de olika presentationerna, men med tanke på att intresse för vad man engagerar sig i varierar, så har besöksantalet varit högre enligt Lars.

– Förhoppningsvis så kan studenter få möjligheten att göra sina examensarbeten mot faktiska uppdragsgivare, säger han.

Flera besökare från Halland och Bohuslän som representerar museer och besöksmål var på plats på högskolan under årets seminarium.

– Det är roligt att vi kan arbeta och synas i hela regionen, men man får inte heller glömma hur viktigt det här är för den lokala delen i Skövde, sammanfattar Lars.

  • Erica Augustsson