02 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:51

Kommunen kräver White på skadestånd

BILLINGSKOLAN: Hallens spelyta krympte på ritningen

Nya Billingskolan blir föremål för en juridisk process. Skövde kommun anser att White Arkitekter AB bär ansvaret för misstaget med idrottshallens spelyta.
– Vi kommer begära skadestånd, säger tekniske chefen Karl Alexanderson.

Enligt kommunen råder det inget tvivel om att det är White Arkitekter AB från Göteborg som är den felande länken i byggskandalen på Billingskolan. Firman som ritat hela byggnaden med interiör, har varit mycket väl medveten om Skövde kommuns krav på en fullstor spelyta i den nya idrottshallen, hävdar man.

Spelyta

– Vi bedömer att de specifika krav som gäller hallens storlek tydligt framgår av alla handlingar genom byggprocessen. Där beskrivs 40x20 som en spelyta och inte en total golvyta som det nu blivit, säger Karl Alexanderson, chef för Skövde kommuns tekniska förvaltning.

SLA har granskat de dokument som Alexanderson hänvisar till, och på flera ställen finns kravet om en spelyta på 40x20 meter skriftligen uttalat, redan i inbjudan till den arkitekttävling 2011 som föregick själva upphandlingen.

I ett protokoll från december 2011 har White själva, i samband med upprättandet av Billingskolans program-, system- och bygghandlingar, noterat under rubriken Idrottshallen: ”Planens spelyta på 20x40 meter från tävlingsprogrammet ligger fast.”

Tolkningsfråga

Så långt stämmer allt med andra ord. Men i de slutliga bygghandlingarna och ritningarna har den invändiga spelytan plötsligt förvandlats till ett yttermått. Och därefter har ingen upptäckt felet.

– Sedan är frågan om vilket ansvar vi har och arkitekterna har, det får jurister avgöra. Även om vi borde ha kontrollerat handlingarna mer noggrant, så står vi med en byggnad som inte lever upp till de krav och funktioner som vi ställt. Därmed anser vi oss lidit skada och kommer att framföra krav på ekonomisk ersättning, säger Karl Alexanderson.

Ansvarsförsäkring

Av upphandlingen framgår att kostnaden för arkitektfirmans projekteringsarbete uppgår till 4,8 miljoner kronor exklusive moms. White har även skrivit in en ansvarsklausul, där man genom en försäkring begränsar sin skadeståndsskyldighet till 100 prisbasbelopp, drygt 4,4 miljoner kronor.

Vad skulle det kosta att bygga ut hallen?

– I rätt skede hade den yta som nu saknas kostat drygt sex miljoner kronor till. Det är oerhört svårt att säga vad det skulle kosta att flytta väggarna och bygga ut – och om det ens är värt det, säger Alexanderson.

På White Arkitekter i Göteborg vill man inte kommentera skadeståndsanspråket innan man har klart för sig vad som gått snett.

– Vi vet bara att kommunen håller på att undersöka frågan och att de ska återkomma till oss när de har en klar bild av vad detta handlar om, säger kontorschefen Johan Lundin till SLA.

Enligt kommunen råder det inget tvivel om att det är White Arkitekter AB från Göteborg som är den felande länken i byggskandalen på Billingskolan. Firman som ritat hela byggnaden med interiör, har varit mycket väl medveten om Skövde kommuns krav på en fullstor spelyta i den nya idrottshallen, hävdar man.

Spelyta

– Vi bedömer att de specifika krav som gäller hallens storlek tydligt framgår av alla handlingar genom byggprocessen. Där beskrivs 40x20 som en spelyta och inte en total golvyta som det nu blivit, säger Karl Alexanderson, chef för Skövde kommuns tekniska förvaltning.

SLA har granskat de dokument som Alexanderson hänvisar till, och på flera ställen finns kravet om en spelyta på 40x20 meter skriftligen uttalat, redan i inbjudan till den arkitekttävling 2011 som föregick själva upphandlingen.

I ett protokoll från december 2011 har White själva, i samband med upprättandet av Billingskolans program-, system- och bygghandlingar, noterat under rubriken Idrottshallen: ”Planens spelyta på 20x40 meter från tävlingsprogrammet ligger fast.”

Tolkningsfråga

Så långt stämmer allt med andra ord. Men i de slutliga bygghandlingarna och ritningarna har den invändiga spelytan plötsligt förvandlats till ett yttermått. Och därefter har ingen upptäckt felet.

– Sedan är frågan om vilket ansvar vi har och arkitekterna har, det får jurister avgöra. Även om vi borde ha kontrollerat handlingarna mer noggrant, så står vi med en byggnad som inte lever upp till de krav och funktioner som vi ställt. Därmed anser vi oss lidit skada och kommer att framföra krav på ekonomisk ersättning, säger Karl Alexanderson.

Ansvarsförsäkring

Av upphandlingen framgår att kostnaden för arkitektfirmans projekteringsarbete uppgår till 4,8 miljoner kronor exklusive moms. White har även skrivit in en ansvarsklausul, där man genom en försäkring begränsar sin skadeståndsskyldighet till 100 prisbasbelopp, drygt 4,4 miljoner kronor.

Vad skulle det kosta att bygga ut hallen?

– I rätt skede hade den yta som nu saknas kostat drygt sex miljoner kronor till. Det är oerhört svårt att säga vad det skulle kosta att flytta väggarna och bygga ut – och om det ens är värt det, säger Alexanderson.

På White Arkitekter i Göteborg vill man inte kommentera skadeståndsanspråket innan man har klart för sig vad som gått snett.

– Vi vet bara att kommunen håller på att undersöka frågan och att de ska återkomma till oss när de har en klar bild av vad detta handlar om, säger kontorschefen Johan Lundin till SLA.

White Arkitekter

Göteborgsbaserade White Arkitekter AB är en av Europas största arkitektfirmor med över 700 anställda och kontor i Sverige, Danmark, Norge och England. Företaget grundades 1951 och ägs av medarbetarna. Stora pågående projekt är bland annat Slussen och Karolinska sjukhuset i Stockholm samt flytten av Kiruna stad. I Skövde har man tidigare arbetat med interiör design på högskolan.

Källa: white.se