02 okt 2014 22:08

23 jan 2015 15:51

Stormöten om ny vårdcentral

Intresset för en ny vårdcentral i Timmersdala är onekligen stort. Vid två möten lyssnade hundratals personer till företrädare för den tänkta filialen.

Det var under stora protester som vårdcentralsfilialen i Timmersdala stängde tidigare i år. Timmersdala Utvecklingsgrupp jobbade hårt för att samhället skulle få behålla filialen, men även efter stängningen fortsatte arbetet. Men nu med att locka nya aktörer.

Vända i dörren

Företaget Allemanshälsan driver i dag vårdcentral i Lunden och de är – som SLA tidigare berättat – intresserade av att öppna en filial i Timmersdala.

Under torsdagen var företrädare för vårdcentralen på plats i Timmersdala för att vid två informationsmöten – ja, intresset bedömdes vara så stort att ett möte inte skulle räcka – berätta om verksamheten.

Och intresset översteg det förväntade. Flera personer fick vända i dörren innan första mötet där distriktsläkaren Sina Dashti, som också är en av de som driver vårdcentralen, svarade på frågor.

Bland annat undrade åhörarna hur vårdcentralen drivs, om det finns någon risk att den kan säljas till riskkapitalister, vad det finns för garantier att en filial verkligen kommer att starta i Timmersdala och om det inte bara är att öppna i de gamla vårdcentralslokalerna.

– Mellan tummen och pekfingret så behöver tusen personer lista sig hos oss för att vi ska kunna driva en filial. Då kan vi börja leta efter lokaler, men jag har inte sett de tidigare lokalerna och vill vara fri att titta på alternativ själv och inte binda mig till något, säger Sina Dashti.

Listade innan mötet

Också frågor om bemanningen på den tänkta filialen dök upp.

– I min värld, om jag ska se till befolkningsunderlaget här i Timmersdala, så kanske det är nödvändigt med en distriktssköterska som är här på heltid? Och en läkare kanske behövs minst två dagar veckan, kanske tre-fyra?

För att en vårdcentralsfilial ska bli verklighet måste alltså tusen personer lista sig hos Allemanshälsan, och gärna innan 1 november som inledningsvis är sista dag för betänketid.

– Men vi har listat 250 personer efter de två mötena, så vi är en bra bit på vägen, säger Lennart Lundgren, en av krafterna i utvecklingsgruppen.

Han är mycket nöjd med torsdagen och glad att företrädarna för vårdcentralen tror på Timmersdala.

– Det känns optimistiskt!

Det var under stora protester som vårdcentralsfilialen i Timmersdala stängde tidigare i år. Timmersdala Utvecklingsgrupp jobbade hårt för att samhället skulle få behålla filialen, men även efter stängningen fortsatte arbetet. Men nu med att locka nya aktörer.

Vända i dörren

Företaget Allemanshälsan driver i dag vårdcentral i Lunden och de är – som SLA tidigare berättat – intresserade av att öppna en filial i Timmersdala.

Under torsdagen var företrädare för vårdcentralen på plats i Timmersdala för att vid två informationsmöten – ja, intresset bedömdes vara så stort att ett möte inte skulle räcka – berätta om verksamheten.

Och intresset översteg det förväntade. Flera personer fick vända i dörren innan första mötet där distriktsläkaren Sina Dashti, som också är en av de som driver vårdcentralen, svarade på frågor.

Bland annat undrade åhörarna hur vårdcentralen drivs, om det finns någon risk att den kan säljas till riskkapitalister, vad det finns för garantier att en filial verkligen kommer att starta i Timmersdala och om det inte bara är att öppna i de gamla vårdcentralslokalerna.

– Mellan tummen och pekfingret så behöver tusen personer lista sig hos oss för att vi ska kunna driva en filial. Då kan vi börja leta efter lokaler, men jag har inte sett de tidigare lokalerna och vill vara fri att titta på alternativ själv och inte binda mig till något, säger Sina Dashti.

Listade innan mötet

Också frågor om bemanningen på den tänkta filialen dök upp.

– I min värld, om jag ska se till befolkningsunderlaget här i Timmersdala, så kanske det är nödvändigt med en distriktssköterska som är här på heltid? Och en läkare kanske behövs minst två dagar veckan, kanske tre-fyra?

För att en vårdcentralsfilial ska bli verklighet måste alltså tusen personer lista sig hos Allemanshälsan, och gärna innan 1 november som inledningsvis är sista dag för betänketid.

– Men vi har listat 250 personer efter de två mötena, så vi är en bra bit på vägen, säger Lennart Lundgren, en av krafterna i utvecklingsgruppen.

Han är mycket nöjd med torsdagen och glad att företrädarna för vårdcentralen tror på Timmersdala.

– Det känns optimistiskt!

  • Carl Johan Hjerpe