03 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:51

Allvarlig situation på Tidanskolan

Tidanskolan är för trång vilket leder till våld- och hotsituationer – Arbetsmiljöverket kräver nu omedelbara åtgärder.
– Vi försöker att förhindra konflikter, men i det långa loppet är det större lokaler som är lösningen, säger rektor Liam Hedén.

I ett inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket framgår att situationen på Tidanskolan ses som extra allvarlig. Och många av problemen kopplas direkt till skolans trånga lokaler.

– Det är en starkt bidragande orsak. Skolan har bara på ett läsår ökat med cirka 20 elever, nästan en hel klass, och tyvärr finns det egentligen inte plats för det, säger rektorn Liam Hedén.

Stöd saknas

Arbetsmiljöverket menar att lokalbristen leder till att antalet konfliktsituationer med våld och hot ökar eftersom det saknas utrymme för att arbeta i mindre grupper. Verket påpekar också att nyanlända elever placeras direkt i klass och att de inte får det stöd de behöver vad gäller språk, koder och annat för att gruppen ska fungera optimalt. Detta leder till konflikter mellan elever och mellan elever och vuxna.

– Vi har försökt att hitta lokaler för en förberedelsegrupp där de ska få detta stöd, men tyvärr finns inga lokaler och eleverna hamnar direkt i vanliga klasser. Vi ser att många konflikter beror på missuppfattningar som vi skulle kunnat förhindra om vi haft en förberedelsegrupp.

Arbetar med lösningar

Nu kräver Arbetsmiljöverket åtgärder av kommunen, bland annat ska en extern resurs tas in som ska kartlägga den uppkomna situationen. Utifrån denna ska man bedöma riskerna för olycksfall och ohälsa och vidta omedelbara åtgärder för att komma till rätta med problemen.

– Det Arbetsmiljöverket belyser är knappast nytt för oss, vi arbetar dagligen med att försöka lösa situationen – och alla här är väldigt måna om att hitta bra lösningar för alla. Bland annat handlar det just nu om att förskjuta raster för att det inte ska vara så många elever i korridoren samtidigt och vi försöker också på alla möjliga andra sätt förhindra att konflikter uppstår.

Men större lokaler är det som skulle betyda mest.

– I investeringsplanen ingår det nya lokaler för förskolan, som ju också håller till i Tidanskolans lokaler, om ett par år. Vi tar Arbetsmiljöverkets rapport på största allvar och det är också därför som vi nu tittar över möjligheterna att tidigarelägga en eventuell byggnation av en ny förskola, säger Gustaf Olsson, skolchef.

I ett inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket framgår att situationen på Tidanskolan ses som extra allvarlig. Och många av problemen kopplas direkt till skolans trånga lokaler.

– Det är en starkt bidragande orsak. Skolan har bara på ett läsår ökat med cirka 20 elever, nästan en hel klass, och tyvärr finns det egentligen inte plats för det, säger rektorn Liam Hedén.

Stöd saknas

Arbetsmiljöverket menar att lokalbristen leder till att antalet konfliktsituationer med våld och hot ökar eftersom det saknas utrymme för att arbeta i mindre grupper. Verket påpekar också att nyanlända elever placeras direkt i klass och att de inte får det stöd de behöver vad gäller språk, koder och annat för att gruppen ska fungera optimalt. Detta leder till konflikter mellan elever och mellan elever och vuxna.

– Vi har försökt att hitta lokaler för en förberedelsegrupp där de ska få detta stöd, men tyvärr finns inga lokaler och eleverna hamnar direkt i vanliga klasser. Vi ser att många konflikter beror på missuppfattningar som vi skulle kunnat förhindra om vi haft en förberedelsegrupp.

Arbetar med lösningar

Nu kräver Arbetsmiljöverket åtgärder av kommunen, bland annat ska en extern resurs tas in som ska kartlägga den uppkomna situationen. Utifrån denna ska man bedöma riskerna för olycksfall och ohälsa och vidta omedelbara åtgärder för att komma till rätta med problemen.

– Det Arbetsmiljöverket belyser är knappast nytt för oss, vi arbetar dagligen med att försöka lösa situationen – och alla här är väldigt måna om att hitta bra lösningar för alla. Bland annat handlar det just nu om att förskjuta raster för att det inte ska vara så många elever i korridoren samtidigt och vi försöker också på alla möjliga andra sätt förhindra att konflikter uppstår.

Men större lokaler är det som skulle betyda mest.

– I investeringsplanen ingår det nya lokaler för förskolan, som ju också håller till i Tidanskolans lokaler, om ett par år. Vi tar Arbetsmiljöverkets rapport på största allvar och det är också därför som vi nu tittar över möjligheterna att tidigarelägga en eventuell byggnation av en ny förskola, säger Gustaf Olsson, skolchef.