03 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:51

"Olyckliga omständigheter och mänskliga faktorn"

Billingskolans idrottshall skulle bli ett viktigt tillskott för Skövdes föreningsliv men fritidsförvaltningen har stått utanför själva byggprocessen.
– Något annat har aldrig varit aktuellt, säger fritidschefen Stefan Herre Eriksson.

I ett tidigt skede inför projekteringen av den nya Billingskolan lämnade fritidsförvaltningen in önskemål och synpunkter på att en ny idrottshall borde byggas enligt fullstora mått med en spelyta motsvarande 40x20 meter med sidoytor. Efter det har man överlåtit till tekniska förvaltningen och externa konsulter att kontrollera att detta uppfylldes.

Som SLA avslöjade i måndags mäter den nya idrottshallens spelyta 37x18 meter i stället för 40x20.

– Jag kan inte bedöma om det skulle ha haft någon inverkan på slutresultatet, eller om det ens är vår uppgift att överhuvudtaget delta i en sådan process, utan jag tror det är flera olyckliga omständigheter och den mänskliga faktorn som spelat in här. Jag vill inte bidra till att strö extra salt i såren för dem som varit involverade, säger Stefan Herre Eriksson och menar att det aldrig varit aktuellt för Fritid att i detalj vara med och aktivt påverka arbetet med den nya hallen.

– När vi har lämnat över vårt underlag ska de med bättre kompetens kring de här bitarna ta över. Även om föreningslivet utgör en stor kund i nyttjandet av den här hallen, så är den i första hand avsedd för att tillgodose skolans verksamhet och därefter Skövde gymnastikförenings behov. Där fyller den mer än väl sin funktion, men givetvis är det olyckligt att vi gått miste om möjligheten att få ytterligare en fullstor spelyta i kommunen.

I ett tidigt skede inför projekteringen av den nya Billingskolan lämnade fritidsförvaltningen in önskemål och synpunkter på att en ny idrottshall borde byggas enligt fullstora mått med en spelyta motsvarande 40x20 meter med sidoytor. Efter det har man överlåtit till tekniska förvaltningen och externa konsulter att kontrollera att detta uppfylldes.

Som SLA avslöjade i måndags mäter den nya idrottshallens spelyta 37x18 meter i stället för 40x20.

– Jag kan inte bedöma om det skulle ha haft någon inverkan på slutresultatet, eller om det ens är vår uppgift att överhuvudtaget delta i en sådan process, utan jag tror det är flera olyckliga omständigheter och den mänskliga faktorn som spelat in här. Jag vill inte bidra till att strö extra salt i såren för dem som varit involverade, säger Stefan Herre Eriksson och menar att det aldrig varit aktuellt för Fritid att i detalj vara med och aktivt påverka arbetet med den nya hallen.

– När vi har lämnat över vårt underlag ska de med bättre kompetens kring de här bitarna ta över. Även om föreningslivet utgör en stor kund i nyttjandet av den här hallen, så är den i första hand avsedd för att tillgodose skolans verksamhet och därefter Skövde gymnastikförenings behov. Där fyller den mer än väl sin funktion, men givetvis är det olyckligt att vi gått miste om möjligheten att få ytterligare en fullstor spelyta i kommunen.