03 okt 2014 04:00

23 jan 2015 15:51

Om drygt ett år läggs Skövdemejeriet ner

Nu tas ett första steg mot nedläggningen av mejeriet i Skövde.
– Vi börjar nu med nedtrappningen av produktionen, vid årsskiftet har den minskat med cirka 30 procent, säger Ove Jarlö, mejerichef.

För snart ett år sedan kom chockbeskedet – det mycket framgångsrika mejeriet i Skövde läggs ner i slutet av 2015, kesotillverkningen flyttar till det tidigare nedlagda mejeriet i Falkenberg, där en stor expansion skapar Europas största cottage cheese-anläggning.

I våras lades det formella varslet – 85 anställda vid Skövdemejeriet sades upp. I dag har mellan 25 och 30 procent av personalen redan slutat, det handlar om både tjänstemän och kollektivanställda.

Successiv nedtrappning

– När chefer har slutat har vi lyft upp egen personal på de posterna och så har vi tagit in vikarier utifrån i produktionen.

Så här långt är det sju Skövdeanställda som har fått jobb i det nya mejeriet i Falkenberg.

Redan nu i oktober börjar en nedtrappning av produktionen i Skövde, nedtrappningen sker successivt för att helt upphöra i slutet av nästa år.

– Jag räknar med att från och med årsskiftet har 25 till 30 procent av produktionsvolymen försvunnit här i Skövde. En produktionslinje är redan klar i Falkenberg, säger Ove Jarlö, chef vid Skövdemejeriet, men som från och med januari 2016 är chef för den nya mejeriet i Falkenberg.

– Beroende på hur produktionen kommer igång i Falkenberg kommer mer och mer av vår produktion att flyttas dit. Vartefter de kan öka, kan vi minska.

Skövdemejeriet har ganska modern utrustning varför en stor del av den ska till det nya mejeriet.

Intressant mark

Vad som händer med själva mejeribyggnaden i Skövde när Arla har flyttat är fortfarande oklart.

– Den ska säljas, det vet vi, även om fastigheten inte finns ute till försäljning ännu. Det som pågår just nu är att vi tar fram underlag bland annat för hur marken använts tidigare. Det har ju exempelvis varit en bensinstation här för 30, 40 år sedan.

Arla har också haft diskussioner med Skövde kommun.

– För att hålla dem informerade, men också för att kommunen vill vara med och påverka stadsplaneringen, vad som ska göras i området när mejeriet flyttat.

Kommunen har ingen förköpsrätt av fastigheten, men anser att marken är intressant.

– Vi kan inte köpa den, men vi funderar ju givetvis på vad fastigheten kan användas till och vilken typ av etableringar man kan tänka sig där, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

För snart ett år sedan kom chockbeskedet – det mycket framgångsrika mejeriet i Skövde läggs ner i slutet av 2015, kesotillverkningen flyttar till det tidigare nedlagda mejeriet i Falkenberg, där en stor expansion skapar Europas största cottage cheese-anläggning.

I våras lades det formella varslet – 85 anställda vid Skövdemejeriet sades upp. I dag har mellan 25 och 30 procent av personalen redan slutat, det handlar om både tjänstemän och kollektivanställda.

Successiv nedtrappning

– När chefer har slutat har vi lyft upp egen personal på de posterna och så har vi tagit in vikarier utifrån i produktionen.

Så här långt är det sju Skövdeanställda som har fått jobb i det nya mejeriet i Falkenberg.

Redan nu i oktober börjar en nedtrappning av produktionen i Skövde, nedtrappningen sker successivt för att helt upphöra i slutet av nästa år.

– Jag räknar med att från och med årsskiftet har 25 till 30 procent av produktionsvolymen försvunnit här i Skövde. En produktionslinje är redan klar i Falkenberg, säger Ove Jarlö, chef vid Skövdemejeriet, men som från och med januari 2016 är chef för den nya mejeriet i Falkenberg.

– Beroende på hur produktionen kommer igång i Falkenberg kommer mer och mer av vår produktion att flyttas dit. Vartefter de kan öka, kan vi minska.

Skövdemejeriet har ganska modern utrustning varför en stor del av den ska till det nya mejeriet.

Intressant mark

Vad som händer med själva mejeribyggnaden i Skövde när Arla har flyttat är fortfarande oklart.

– Den ska säljas, det vet vi, även om fastigheten inte finns ute till försäljning ännu. Det som pågår just nu är att vi tar fram underlag bland annat för hur marken använts tidigare. Det har ju exempelvis varit en bensinstation här för 30, 40 år sedan.

Arla har också haft diskussioner med Skövde kommun.

– För att hålla dem informerade, men också för att kommunen vill vara med och påverka stadsplaneringen, vad som ska göras i området när mejeriet flyttat.

Kommunen har ingen förköpsrätt av fastigheten, men anser att marken är intressant.

– Vi kan inte köpa den, men vi funderar ju givetvis på vad fastigheten kan användas till och vilken typ av etableringar man kan tänka sig där, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.