03 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:51

Problem med nytt belysningssystem

Vissa av Skövdes gator har varit kusligt mörka de senaste kvällarna och nätterna. Dels beror det på fysiska fel på viss belysning, dels på mer avancerade datatekniska problem med nya styrsystem.

Bland annat på centrala gator som Staketgatan och nu senast på Norra Bergvägen har det varit problem med belysningen.

– På Staketgatan är det ett fysiskt fel som vi letar efter och på Norra Bergvägen handlar det om ett kabelfel som måste åtgärdas, säger Anna Möller, gatuchef i Skövde kommun

Men på andra håll i Skövde är det problem som uppstått i samband med byte av styrsystem.

– Det har varit inkörningsproblem som har med datakommunikation att göra, från enheterna till det centrala datasystemet.

Storbyte

För närvarande pågår nämligen utbyte av hela styrsystemet – det handlar om 150 tändningar för gatubelysning som ska bytas.

– Vi inledde innan sommaren och alla enheterna ska vara utbytta under en treårsperiod. Vi räknar med att vi vid årets slut har bytt 70 av dem. Att problemen med systemet märks först nu beror på att det är mörkare kvällar, då upptäcks problem med belysningen lättare.

Utbyte av samtliga styrenheter kostar kommunen cirka 1,5 miljoner kronor. Men något alternativ till byte fanns inte.

– Det gamla systemet byggde på för gammal teknik som inte längre går att underhålla och reparera. Det kommer dessutom att försvinna framöver.

Det nya systemet ger också helt nya möjligheter. Bland annat kan man spara energi genom att minska ljusstyrkan mitt på natten.

Bland annat på centrala gator som Staketgatan och nu senast på Norra Bergvägen har det varit problem med belysningen.

– På Staketgatan är det ett fysiskt fel som vi letar efter och på Norra Bergvägen handlar det om ett kabelfel som måste åtgärdas, säger Anna Möller, gatuchef i Skövde kommun

Men på andra håll i Skövde är det problem som uppstått i samband med byte av styrsystem.

– Det har varit inkörningsproblem som har med datakommunikation att göra, från enheterna till det centrala datasystemet.

Storbyte

För närvarande pågår nämligen utbyte av hela styrsystemet – det handlar om 150 tändningar för gatubelysning som ska bytas.

– Vi inledde innan sommaren och alla enheterna ska vara utbytta under en treårsperiod. Vi räknar med att vi vid årets slut har bytt 70 av dem. Att problemen med systemet märks först nu beror på att det är mörkare kvällar, då upptäcks problem med belysningen lättare.

Utbyte av samtliga styrenheter kostar kommunen cirka 1,5 miljoner kronor. Men något alternativ till byte fanns inte.

– Det gamla systemet byggde på för gammal teknik som inte längre går att underhålla och reparera. Det kommer dessutom att försvinna framöver.

Det nya systemet ger också helt nya möjligheter. Bland annat kan man spara energi genom att minska ljusstyrkan mitt på natten.