04 okt 2014 09:00

07 jan 2015 10:00

Dioxiner i marken vid såg

BÖJA: Reslutat från provtagningar klara

Resultaten av provtagningarna vid Böja sågverk visar att det finns höga halter dioxiner i marken inne på området.

Det är framför allt i de ytligaste jordlagren kring de doppkar där virke impregnerade som de höga halterna av dioxiner finns. I en byggnad som användes för tryckimpregnering har höga halter av bland annat arsenik uppmätts i byggnadsmaterialet. Vid rivning måste byggnadsmaterialet betraktas som farligt avfall.

Manne Johansson, miljöinspektör vid Miljösamverkan östra Skaraborg, säger att resultaten ger en bra bild av läget vid det tidigare sågverket.

De höga halterna av farliga ämnen finns i begränsade områden inne på industriområdet. Resultaten är inte så allvarliga att Mös har anledning att akut vidta några särskilda åtgärder.

Den brunn som boende i närområdet tar sitt vatten ut har inte undersökts den här gången.

Det är framför allt i de ytligaste jordlagren kring de doppkar där virke impregnerade som de höga halterna av dioxiner finns. I en byggnad som användes för tryckimpregnering har höga halter av bland annat arsenik uppmätts i byggnadsmaterialet. Vid rivning måste byggnadsmaterialet betraktas som farligt avfall.

Manne Johansson, miljöinspektör vid Miljösamverkan östra Skaraborg, säger att resultaten ger en bra bild av läget vid det tidigare sågverket.

De höga halterna av farliga ämnen finns i begränsade områden inne på industriområdet. Resultaten är inte så allvarliga att Mös har anledning att akut vidta några särskilda åtgärder.

Den brunn som boende i närområdet tar sitt vatten ut har inte undersökts den här gången.