04 okt 2014 07:00

23 jan 2015 15:51

Åker inte med bussen

Föräldrar kritiserar sträckning för skolskjuts

Föräldrar i Källegården låter inte sina barn åka skolbuss till Billingskolan.
– Förstår inte varför kommunen skickar ut 40-talet skolbarn i trafiksituationen på Skaravägen när det inte behövs, säger Jonas Isacsson.

Han är pappa till två av barnen som har rätt till skolskjuts, men där föräldrarna i stället väljer att skjutsa dem i bil.

Bussen avgår klockan 07.20 i Källegården (vid Shellmacken, söder om Idrottsplatsen) och samlar upp barn på Södermalm och i Vasastan innan den går ut på riksväg 49 för att hämta barn i Våmbskleven. 7.49 är bussen framme vid Billingskolan.

51 barn har rätt att åka med bussen och 40 av dem samlas upp innan bussen åker till Våmbskleven.

Morgan Lundberg – som också har en dotter som han låter åka med bussen – är tillsammans med Jonas Isacsson kritiska till logiken i skolskjutsens sträckning.

De menar att bussen lika gärna kunde starta i Våmbskleven och sedan plocka upp barnen på Södermalm och Vasastan. Sträckningen blir inte längre, men färre barn behöver sitta på bussen länge och bara i en riktning på riksväg 49.

– Just i morgonrusningen är trafiksituationen på Skaravägen stressig. Vi har frågat varför man lagt den här rutten, men inte fått något tydligt svar. Fler föräldrar väljer också att skjutsa sina barn. Det är säkert fem bilar som kör till skolan vilket skapar onödig bilkörning och sämre trafikmiljö vid Billingskolan, säger Jonas Iscasson.

Bästa lösningen

Jan Bremer, trafik- och infrastrukturchef vid Skövde kommun, säger till SLA att sträckningen är den bästa möjliga för tillfället.

– Vi har 200 barn som ska till skolan med tolv bussar och 29 taxibilar på morgonen. Det är ett ansträngt och komplext system, men vi bedömer att det här är den bästa möjliga lösningen. Jag har pratat med entreprenören och han säger att det inte blir mer miljömässigt eller ekonomiskt att köra turen annorlunda, säger Jan Bremer.

Hellbergs buss kör turen och Mikael Hellberg säger att bussen har sin depå vid Östra leden och det är naturligt att börja plocka i Källegården i stället för att köra tomt upp till Våmbskleven. På eftermiddagen måste turen sluta i stan för att bussen ska hinna till nästa tur. Mikael Hellberg säger att det är olyckligt om barn inte åker med på grund av sträckningen, men att den är den bästa möjliga utifrån kilometer, miljö och tid.

Ursprungligen var det tänkt att två bussar skulle ha täckt det här området, men när Billingskolan i sent läge ändrade skolstarten från 08.20 till 08.00 var inte det längre möjligt.

Han är pappa till två av barnen som har rätt till skolskjuts, men där föräldrarna i stället väljer att skjutsa dem i bil.

Bussen avgår klockan 07.20 i Källegården (vid Shellmacken, söder om Idrottsplatsen) och samlar upp barn på Södermalm och i Vasastan innan den går ut på riksväg 49 för att hämta barn i Våmbskleven. 7.49 är bussen framme vid Billingskolan.

51 barn har rätt att åka med bussen och 40 av dem samlas upp innan bussen åker till Våmbskleven.

Morgan Lundberg – som också har en dotter som han låter åka med bussen – är tillsammans med Jonas Isacsson kritiska till logiken i skolskjutsens sträckning.

De menar att bussen lika gärna kunde starta i Våmbskleven och sedan plocka upp barnen på Södermalm och Vasastan. Sträckningen blir inte längre, men färre barn behöver sitta på bussen länge och bara i en riktning på riksväg 49.

– Just i morgonrusningen är trafiksituationen på Skaravägen stressig. Vi har frågat varför man lagt den här rutten, men inte fått något tydligt svar. Fler föräldrar väljer också att skjutsa sina barn. Det är säkert fem bilar som kör till skolan vilket skapar onödig bilkörning och sämre trafikmiljö vid Billingskolan, säger Jonas Iscasson.

Bästa lösningen

Jan Bremer, trafik- och infrastrukturchef vid Skövde kommun, säger till SLA att sträckningen är den bästa möjliga för tillfället.

– Vi har 200 barn som ska till skolan med tolv bussar och 29 taxibilar på morgonen. Det är ett ansträngt och komplext system, men vi bedömer att det här är den bästa möjliga lösningen. Jag har pratat med entreprenören och han säger att det inte blir mer miljömässigt eller ekonomiskt att köra turen annorlunda, säger Jan Bremer.

Hellbergs buss kör turen och Mikael Hellberg säger att bussen har sin depå vid Östra leden och det är naturligt att börja plocka i Källegården i stället för att köra tomt upp till Våmbskleven. På eftermiddagen måste turen sluta i stan för att bussen ska hinna till nästa tur. Mikael Hellberg säger att det är olyckligt om barn inte åker med på grund av sträckningen, men att den är den bästa möjliga utifrån kilometer, miljö och tid.

Ursprungligen var det tänkt att två bussar skulle ha täckt det här området, men när Billingskolan i sent läge ändrade skolstarten från 08.20 till 08.00 var inte det längre möjligt.