04 okt 2014 14:00

23 jan 2015 15:30

Snabbutreder lösningar för Tidanskolan

"Tar Arbetsmiljöverkets rapport på fullaste allvar"

Situationen på Tidanskolan tas på stort allvar – skolnämndens Anders G Johansson (M) säger att man agerar skyndsamt.
– Tidigareläggning av byggnation av ny förskola är ett alternativ, men vi ser också över mer kortsiktiga lösningar.

SLA kunde på fredagen avslöja att Arbetsmiljöverket vid en inspektion av Tidanskolan upplevde situationen där som mycket allvarlig. Antalet konflikter där våld och hot är inblandat ökar och leder till en försämrad arbetsmiljö både för elever och skolpersonal. Flertalet av problemen kopplas till alltför trånga lokaler – antalet elever har ökat snabbt. På bara ett läsår har skolan utökats med 20-talet elever.

Arbetsmiljöverket kräver därför omedelbara åtgärder av kommunen och en noggrann kartläggning av situationen.

Agerar snabbt

Nu säger skolnämndens ordförande Anders G Johansson (M) att rapporten från Arbetsmiljöverket är mycket skarp och allvarlig.

– Jag visste att skolan på ökat sitt elevantal rejält, men jag visste inte att det lett till de här konsekvenserna, säger han till SLA.

– Vi tar tag i det här direkt. Vi läste rapporten i torsdags och diskuterade samma dag möjliga lösningar som skolförvaltningen tittar närmare på nu.

Enligt Anders G Johansson låser man sig inte vid några få alternativ utan söker brett efter olika lösningar.

– Som en omedelbar åtgärd kan vi bland annat se över om lokalerna kan användas på andra sätt för att förbättra verksamheten. Men vi ser också på andra alternativ.

Paviljonger?

Kommunen har planerat för att bygga en ny förskola i Tidan som ska stå klar 2017, detta gör att förskolan lämnar skollokalerna och ger mer plats för skolverksamheten.

– Vi ska nu ta reda på om det är möjligt av byggtekniska skäl att tidigarelägga byggstarten. Det känns som om det skulle vara möjligt.

Men det löser inte den svåra situationen idag och Johansson säger inte emot när frågan om tillfälliga lokalösningar med paviljonger kommer på tal.

– Som sagt, vi söker brett efter lösningar. Jag kan i dag inte säga exakt hur det blir.

SLA kunde på fredagen avslöja att Arbetsmiljöverket vid en inspektion av Tidanskolan upplevde situationen där som mycket allvarlig. Antalet konflikter där våld och hot är inblandat ökar och leder till en försämrad arbetsmiljö både för elever och skolpersonal. Flertalet av problemen kopplas till alltför trånga lokaler – antalet elever har ökat snabbt. På bara ett läsår har skolan utökats med 20-talet elever.

Arbetsmiljöverket kräver därför omedelbara åtgärder av kommunen och en noggrann kartläggning av situationen.

Agerar snabbt

Nu säger skolnämndens ordförande Anders G Johansson (M) att rapporten från Arbetsmiljöverket är mycket skarp och allvarlig.

– Jag visste att skolan på ökat sitt elevantal rejält, men jag visste inte att det lett till de här konsekvenserna, säger han till SLA.

– Vi tar tag i det här direkt. Vi läste rapporten i torsdags och diskuterade samma dag möjliga lösningar som skolförvaltningen tittar närmare på nu.

Enligt Anders G Johansson låser man sig inte vid några få alternativ utan söker brett efter olika lösningar.

– Som en omedelbar åtgärd kan vi bland annat se över om lokalerna kan användas på andra sätt för att förbättra verksamheten. Men vi ser också på andra alternativ.

Paviljonger?

Kommunen har planerat för att bygga en ny förskola i Tidan som ska stå klar 2017, detta gör att förskolan lämnar skollokalerna och ger mer plats för skolverksamheten.

– Vi ska nu ta reda på om det är möjligt av byggtekniska skäl att tidigarelägga byggstarten. Det känns som om det skulle vara möjligt.

Men det löser inte den svåra situationen idag och Johansson säger inte emot när frågan om tillfälliga lokalösningar med paviljonger kommer på tal.

– Som sagt, vi söker brett efter lösningar. Jag kan i dag inte säga exakt hur det blir.