06 okt 2014 17:14

07 jan 2015 10:20

Restaurang fick vite för smutsigt kök

SKÖVDE

En restaurang i Skövde döms att betala 5 000 kronor i vite till Miljönämnden östra Skaraborg.

Bakgrunden är en inspektion i juli där Mös inspektörer hittade brister i kökets renlighet och att fungerande rengöringsrutiner saknades.

Vid en uppföljande kontroll hade inte bristerna åtgärdats och därför beslutade Mös att vitet ska dömas ut.

Först efter ett andra föreläggande där Mös höjt vitesbeloppet till 10 000 kronor genomförde restaurangen de åtgärder som krävdes.

Första vitet – om 5 000 kronor – ligger dock fast och Förvaltningsrätten i Jönköping beslutade i fredags att vitet ska dömas ut.

En restaurang i Skövde döms att betala 5 000 kronor i vite till Miljönämnden östra Skaraborg.

Bakgrunden är en inspektion i juli där Mös inspektörer hittade brister i kökets renlighet och att fungerande rengöringsrutiner saknades.

Vid en uppföljande kontroll hade inte bristerna åtgärdats och därför beslutade Mös att vitet ska dömas ut.

Först efter ett andra föreläggande där Mös höjt vitesbeloppet till 10 000 kronor genomförde restaurangen de åtgärder som krävdes.

Första vitet – om 5 000 kronor – ligger dock fast och Förvaltningsrätten i Jönköping beslutade i fredags att vitet ska dömas ut.